donderdag 25 februari 2010

Kiezen

Wat zal ik vandaag eens aantrekken? Keus genoeg, maar ja, dan moet je wel kunnen kiezen. Zo ’s morgens vroeg vind ik dat niet zo makkelijk. Ik heb nog niet eens gehoord wat voor weer het vandaag gaat worden, hoewel, je weet het toch maar nooit, ondanks weersvoorspellingen. Nou ja, ik zie wel.Zal ik nou deze dag beginnen met een kopje thee of meteen aan de koffie gaan? Wordt het een boterham met kaas of een beschuitje hagelslag? En wat zal ik vandaag gaan doen. Verder aan de echte SammaNieuws die volgende week uit moet komen of vandaag de kaartenmolens op orde brengen?Je merkt het al, ik kan niet kiezen. Gek genoeg heb ik dat vooral als het gaat om onbenulligheden zoals wat ik aan zal trekken of wat ik zal kiezen uit de menulijst in een restaurant.

Andere dingen heb ik totaal geen moeite mee. Zo heb ik zelfs voor het ontbijt nog via internet gekozen voor de ‘beste lokale webpoliticus van 2010’ Mijn stem ging naar Theo Krins, raadslid van de Christenunie. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik geen idee heb of hij de ‘beste’ locale webpoliticus is, maar hij is de enige die ik volg, dus voor mij is hij de beste. Volgende week ga ik ook op hem stemmen. Ja, sommige mensen vinden dat je dat niet moet zeggen, maar ik kies er voor om als echte Nederlander voor mijn mening uit te komen. Eerlijk is eerlijk, ik weet niet of Theo de beste politicus voor Gouda is. Ik weet ook bijna zeker dat we het niet over alles eens zijn. Zo vond hij in een van zijn blogs dat winkels hun deuren dicht moesten houden, dat zou beter zijn en minder energie verspillend. Typisch een nooit winkelende man die dat schrijft. Winkels en winkelende vrouwen weten dat je echt veel sneller een winkel inloopt als de deur open is. En zoveel energie schijnt het ook niet te schelen. Als dat alles is waar we in verschillen…

Hoewel…, ik weet niet eens waar Theo allemaal precies mee bezig is in Gouda. maar ik ken hem al zoveel jaren om te weten dat hij in elk geval betrouwbaar en integer is. Theo heeft zich de afgelopen jaren altijd sterk gemaakt voor het behoud van Samma en is één van de steunpilaren daar in geweest. Al jaren brengt de familie Krins de Samma Nieuws rond in Goverwelle. (En daar zitten heel wat Samma klanten!). Verder is hij altijd trouw en actief geweest in de kerk in Gouda. Dat hoefde hij allemaal niet te doen, maar daar koos hij voor.

Die laatste zin trekt enorm aandacht op mijn scherm. Dat hoefde hij allemaal niet te doen, maar daar koos hij voor. Dit is misschien wel een heel raar sprongetje, maar ik moet meteen denken aan de Heer Jezus. Het zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Ik ben er zo van onder de indruk dat de Heer Jezus er voor koos om naar de aarde te komen en te sterven. Hij hoefde dat niet te doen, maar Hij koos er voor.Kies dan heden wie Gij dienen zult…… Nou in dat laatste geval weet ik het wel heel zeker.

http://sammanieuws.blogspot.com/2010/02/kiezen.html

dinsdag 23 februari 2010

Politici willen excuses van VVDGOUDA - De lijsttrekkers van PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Gemeentebelangen Gouda, D66 en Gouda Positief vinden het volstrekt onacceptabel hoe de VVD in de Telegraaf en andere media Gouda haar burgers in de publiciteit heeft gebracht.
“De Goudse VVD-fractie verstuurde een persbericht aan de Telegraaf waardoor goedwillende jongeren die rond de kerstperiode activiteiten organiseerden in de wijk Oosterwei werden afgeschilderd als criminelen. Het beeld werd neergezet alsof de gemeente Gouda criminelen heeft afgekocht zodat ze zich rustig zouden houden. Dit beeld is volstrekt onjuist. Er is niet alleen op rechtmatige wijze subsidie verstrekt aan een initiatief vanuit de wijk maar bovendien werd dit gesteund door het wijkteam. De VVD had dit kunnen en moeten weten maar heeft voor verzending van het persbericht geen contact gezocht met de gemeente.
In een verkiezingscampagne is veel geoorloofd, maar de feiten moeten wel kloppen. Je moet de kiezer geen foute voorstelling van zaken voorhouden. Natuurlijk kunnen we als politieke partijen van mening verschillen over het subsidiebeleid van de gemeente. De VVD heeft de afgelopen vier jaar volop gelegenheid gehad om dit te wijzigen maar heeft dit nadrukkelijk niet gedaan.
Ook voor de besteding van het € 3-budget en de Gouda-ontmoet-gelden hebben zij geen voorbehoud gemaakt. Bovendien was het juist de VVD die zich vaak publiekelijk uitsprak tegen teveel regelgeving en pleitte voor snellere procedures. Door op deze manier de publiciteit te zoeken heeft de VVD veel schade berokkend aan de betreffende jongeren en aan onze stad als geheel. Voor een partij die zegt veel waarde te hechten aan marketing en het positief op de kaart zetten van Gouda een onbegrijpelijke actie.
Zowel in hun officiële verklaring als in persoonlijke contacten weigert de VVD verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane schade. Hierdoor blijft het beeld bestaan dat de VVD deze zaak gebruikt in hun verkiezingscampagne ten koste van de stad en de betrokken jongeren. Het zou de VVD passen om dit beeld recht te zetten door publiekelijk excuses aan te bieden voor de manier waarop ze deze zaak in de publiciteit hebben gebracht.”

vrijdag 19 februari 2010

Schade aan imago van GoudaGOUDA - "In oorlog en liefde is alles geoorloofd. Soms lijkt het erop dat dit gezegde ook van toepassing is op de verkiezingsstrijd", zo meldt de CU afdeling Gouda.
"De VVD heeft via de pers de gemeente Gouda ervan beticht cash geld aan criminele jongeren te geven."Om te vervolgen: "Het is goed dat de VVD kritische vragen stelt, maar kennelijk was zij in het vuur van de verkiezingscampagne vergeten dat de raad het recht van informatie heeft: alle vragen die je maar wilt kun je aan het college stellen en het college is verplicht daarop te antwoorden. Het zou deze partij hebben gesierd als zij van hun democratisch recht gebruik hadden gemaakt alvorens halve waarheden op straat te gooien. En de stad daarmee opnieuw tot een bespotting te maken. Want als dit ‘Kiezen voor Gouda’ is, zakken onze burgers dankzij de VVD wel door het ijs."De ChristenUnie: "Volgens de VVD beloont de gemeente criminele jongeren die ijsballen gooien. Inmiddels weten we wel beter. Wij lezen in een persbericht van de gemeente dat deze jongeren, die het initiatief hebben genomen om een activiteit te ondernemen en daarvoor een subsidie kregen, totaal niets te maken hadden met degenen die met ijsballen in de weer waren. Dit soort initiatieven van jongeren voor jongeren omarmen wij: deze jongens gaan ervoor! Niet aldus de VVD. En in plaats van hierover informatie te vragen aan het college, worden door de VVD onjuiste veronderstellingen breed uitgemeten in de pers. Met als gevolg hernieuwde schade voor het imago van de stad."Vindt de ChristenUnie het dan verkeerd dat de VVD aan de orde stelt of de gemeente Gouda juist heeft gehandeld? "Integendeel. Wij horen teveel geluiden dat het welzijnswerk dat we nu hebben onvoldoende aan het doel beantwoordt. In Achterwillens zag het wijkteam zich gedwongen om zelf een welzijnsaanbieder van buiten Gouda in te huren omdat onze ‘huisleverancier’ het liet afweten. In de zomervakantie moest er extra geld beschikbaar worden gesteld voor activiteiten omdat buurthuizen dicht waren en vlak voor de kerstvakantie kreeg de raad een open brief over het ontbreken van activiteiten in het buurthuis van Gouda Oost. Het lijkt erop dat dit laatst toch niet helemaal uit de lucht was gegrepen, nu blijkt dat er opnieuw extra geld beschikbaar is gesteld naast de gewone subsidie aan de welzijnsaanbieder."

woensdag 17 februari 2010

Plastic vaker ophalen


GOUDA - De inzamelactie van plastic huisafval door ChristenUnie is volgens de actievoerders een groot succes geworden. Op zaterdagmorgen heeft de ChristenUnie bij winkelcentrum Goverwelle een inzamelactie gehouden voor plastic afval.
Doel van de actie was om te peilen of de Gouwenaars tevreden zijn met de huidige opzet van het inzamelen van plastic.

De mensen kwamen massaal hun plastic afval aanbieden. Ze brachten hun afval met de fiets, de auto of lopend. "Een bewoonster van een flat nodigde de tijdelijke inzamelaars uit om ruim 20 zakken uit de centrale berging op te komen halen. In twee uur tijd zamelde de ChristenUnie twee volle boedelbakken met afvalzakken in", meldt raadslid Theo Krins.

De enquête wees uit dat maar liefst 75% van de geënquêteerden graag een extra container voor plastic afval bij het winkelcentrum wil. Verder kiest 23% voor het tweewekelijks ophalen aan huis. Slechts 2% is tevreden met de huidige ophaalfrequentie van eenmaal per vier weken."De ChristenUnie is blij dat de bewoners in Gouda heel bewust met afvalscheiding bezig zijn, Liefst 100% van de geënquêteerden houdt papier, glas en chemisch afval apart en een iets lager percentage ook groen afval en plastic. De burgers gaven vaak aan dat ze de actie van de ChristenUnie geweldig vonden, omdat ze het zelf opslaan van de plastic zakken maar niets vonden."Sommigen bewaren de zakken in de tuin of in een verwarmde ruimte, waardoor het erg stinkt. De motivatie om het plastic te blijven scheiden staat met de huidige methode bij Gouwenaars behoorlijk onder druk en er zijn al mensen die duidelijk aangaven ermee te gaan stoppen. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat de meerderheid van de Goudse bevolking en de politici willen. "De ChristenUnie blijft erop aandringen om snel aanvullende maatregelen te nemen, waarbij een verzamelpunt bij de winkelcentra een goede oplossing is, mits de containers of bakken frequent worden geleegd", aldus raadslid Theo Krins.

woensdag 10 februari 2010

ChristenUnie wil meer containers voor plastic


GOUDA - De ChristenUnie vraagt nadrukkelijk aandacht voor het frequenter ophalen van de zakken met plastic afval. Eenmaal per vier weken ophalen werkt niet stimulerend om actief mee te werken aan het scheiden van afval. Als alternatief of – indien dit financieel haalbaar is – als aanvulling, wil ze graag dat er ook containers worden geplaatst bij winkelcentra.

Theo Krins, raadslid voor de ChristenUnie, was afgelopen zaterdag in Goverwelle aan het kijken of er wellicht al een container was geplaatst, maar dat was niet het geval.

Op zaterdagmorgen 13 februari tussen 10.00 en 12.00 uur is het echter wel mogelijk om plastic afval in te leveren op de parkeerplaats Middenmolenplein bij het winkelcentrum Goverwelle. De ChristenUnie zorgt voor aflevering bij Cyclus.

De ChristenUnie hecht veel waarde aan een duurzame leefomgeving en is trots dat op haar initiatief Gouda inmiddels een millenniumgemeente is. Als komende mijlpaal voor een duurzaam Gouda streeft de ChristenUnie naar een CO2-neutrale gemeente in 2025. Onze keuzes bepalen mede hoe de wereld, Nederland en onze directe omgeving er voor de volgende generaties zullen uitzien. Duurzaamheid vraagt inspanning en creativiteit van alle inwoners van Gouda.
Het correct en regelmatig inzamelen van plastic afval is daar één element van.

zondag 7 februari 2010

maandag 1 februari 2010

Theo Krins blogt: 'Ik vermoord je'

GOUDA - Gemeenteraadslid Theo Krins (ChristenUnie) gaat in zijn weblog 'Ik vermoord je' nog eens nadrukkelijk in op de veiligheid in Gouda. Hieronder volgt zijn relaas.

"Woensdag vond het raadsdebat plaats rond de update van het Integraal Veiligheids Beleid (IVB) in Gouda. Vorige week hadden we reeds enige vragen gesteld, maar nu hebben we als fracties de gelegenheid gekregen om onze aandachtspunten en zorgpunten aan de burgemeester, hij is de portefeuillehouder, mee te geven. Omdat we als fractie veel belang hechten aan de deze inbreng, geef ik onze bijdrage hierbij integraal weer.

Ik begin met een bericht dat ik deze maand over de mail ontving van een inwoonster uit Gouda: 'Op een dag begin dit jaar komen wij thuis aan met de auto. Terwijl wij de auto willen parkeren staat er een groepje kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar buiten met ijsballen. Tegelijkertijd wil een buurtbewoner met haar auto wegrijden en gooien deze kinderen de ijsballen tegen haar auto. De buurtbewoner stopt en spreekt de jongens er op aan. Wij zijn inmiddels ook uitgestapt om naar binnen te gaan. De jongens rennen dan opeens onze kant op en mijn man houdt er eentje tegen en wil de jongen aanspreken op zijn gedrag. Deze jongen begint te huilen en te schelden en zegt onder andere: 'Ik vermoord je!' Hij loopt naar zijn ouders en deze komen naar buiten en beginnen mijn man te bedreigen en uit te schelden en hij word fysiek ook belaagd. Ook zijn er door de ouders van deze jongen bedreigingen geuit met opmerkingen als 'Je bent van mij en ik pak je'. Dit alles omdat die jongen zegt vast gepakt te zijn door mijn man, wat niet het geval is. Later vindt er nogmaals een incident plaats met deze jongeren en worden we serieus bedreigd en zijn we met grote moeite uiteindelijk veilig thuisgekomen. Van diverse instanties horen wij dat de problemen bij ons in de buurt minder lijken te worden. Ik spreek dit met klem tegen. Het gaat nu niet meer om hangjongeren, maar ze zijn nu echt uit op escalaties en ook de ouders van die jongeren gaan hier in mee. Er kan hier niet meer op een normale manier met elkaar gesproken worden.'

Voorzitter, dit aangrijpende verhaal lees ik nadrukkelijk met een bepaalde bedoeling voor vanavond.
We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat er steeds meer erkenning komt voor de problematiek in Gouda, dat de landelijke overheid geld beschikbaar heeft gesteld en dat het college daadkracht vertoont en vooral rond de problematiek met jongeren allerlei nieuwe activiteiten ontplooit.Daarnaast vernamen we vorige week ook dat de politie er bovenop zit en actief zich inzet voor handhaving.

Echter, er is ook een andere kant.

We worden regelmatig geconfronteerd met verhalen van burgers die zich buitengewoon onveilig voelen en op onacceptabele wijze worden bejegend door – met name - de Marokkaans Nederlandse jongeren. Het verhaal van zojuist is daar een voorbeeld van. Die verhalen geven aan hoe hardnekkig de problematiek is en hoe volhardend sommige jongeren zijn om anderen het leven zuur te maken.Dit betekent voor onze fractie dat het enorm belangrijk is om met de mensen in de wijken te communiceren en bij hardnekkige overlast daadkrachtig op te treden en niet te aarzelen om bij aanhoudende overlast tijdelijk camera’s te plaatsen.

Gouda moet veiliger, dat moeten we samen doen, maar dan ook op voor de burgers herkenbare en toegankelijke wijze.Concreet stellen we daarom voor, overigens deels in lijn van de notitie:
1. Richt nog voor de zomer een burgerplatform op. Dat kan er één zijn voor de hele stad. Laat de burgemeester die dan voorzitten of in ieder geval erin participeren. Dat willen de burgers graag, het geeft het overleg status en biedt de burgemeester de gelegenheid om zaken uit de eerste hand te horen. Ook een vertegenwoordiging vanuit justitie zou goed zijn. Laat dit overleg dus niet over aan de ambtenaren.
2. Communiceer periodiek middels – digitale - nieuwsbrieven met de wijken over het onderwerp veiligheid in hun wijk. Daarbij kunnen de bewoners goed volgen hoe de ontwikkelingen in de wijk zijn en mogelijk ook reageren.
3. Laat de politie meldingen opvolgen en terugkoppelen.
4. Stadstoezicht heeft een veelheid aan taken. Ofschoon in de wijken er wel overleg met ze is, is het belangrijk om prioriteiten aan te brengen in hun takenpakket. Ze hebben nu 15 taken. Communiceer ook met betrokkenen over de prioriteiten.

Daarnaast wil de ChristenUnie pleiten voor nog een aantal belangrijke zaken:

5. Om duidelijk resultaten te kunnen laten zien dringen we aan om in het actieplan wederom met zoveel mogelijk helder meetbare doelen te werken. Als we over minder overlast en minder voorvallen e.d. praten is meten noodzakelijk.
6. De regierol van de gemeente in de aansturing van de talloze overleg instanties vinden we nog steeds een spannend iets, vooral daar de gemeente het beleid rond veiligheid inhoud wil geven. Hier zit nog altijd een valkuil en het college zal zich nog flink moeten inspannen om de hele keten efficiënt te laten werken en zoals ze zelf zegt: om organisatie overstijgende afspraken te maken en alleen functioneel overleg na te streven.
7. Wat in ieder geval belangrijk is, dat wordt voorkomen dat rond overlastsituaties talloze personen en instanties zichtbaar worden ingezet. Probeer zoveel mogelijk met één vaste verantwoordelijke te werken.
8. Veiligheid en met name veiligheidsbeleving, is voor veel burgers gerelateerd aan sociale overlast. Dit aspect komt in de nota niet aan de orde. Neem dit gezien het belang, wel mee in het actieplan, evenals zaken rond de fysieke inrichting – zoals essay Gouda Oost.

De ChristenUnie kan zich vinden in de gekozen focus van de nota en de opzet van tweejaarlijkse actieplannen met een jaarlijkse evaluatie.
We zien uit naar de bijeenkomst met de straatcoaches en gezinsmanagers op 1 februari en het eerste actieplan dat in mei gereed zal zijn.
We zijn blij dat we op afzienbare termijn ook iets horen over het functioneren van het Veiligheidshuis. We wensen de portefeuillehouder veel wijsheid en daadkracht toe!'

Bron: Goudse Post, 28 januari 2010