vrijdag 25 juni 2010

Theo Krins is blij met Wendy Ruwhof


GOUDA - Deze week is in de gemeenteraad ondermeer de verkeerssituatie in Gouda nadrukkelijk aan de orde geweest en daarbij is veel aandacht besteed aan het parkeren in Gouda.

Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) blogt: “Al jaren is het de fractie van de ChristenUnie een doorn in het oog dat er zo weinig stappen worden genomen richting het bevorderen van parkeren aan de randen van de stad. Nu is er veel focus op de binnenstad, waardoor de verkeersdrukte en overlast in de binnenstad steeds meer zal toenemen.”


Om te vervolgen: “Als er dan toch persé dicht bij het centrum extra parkeerfaciliteiten moeten komen, dan is het veel beter als er aan de Noordzijde van het station (Bloemendaal zijde) zoveel mogelijk parkeerfaciliteiten komen en daarbij zou de Goudse Poort (transferium) ook een prachtige aanvulling zijn, mits er met grote regelmaat pendelbussen rijden. In Leiden bijvoorbeeld functioneert deze opzet prima. Bij het plan van Multi Vastgoed in het zuidelijk gebied van de Spoorzone is een grote parkeergarage gepland, die over het spoor gaat, met zowel een entree aan de zuidzijde als de noordzijde. Dit heeft grote consequenties voor de bewoners van de Kadebuurt en hierbij hebben we de wethouder gevraagd nog eens goed na te gaan of niet kan worden volstaan met uitsluitend een toegang aan de noordzijde.
Een heikel punt is tenslotte de parkeergarage Nieuwe Markt. De ChristenUnie wil deze garage, mede in verband met het streven van Multi Vastgoed om de Kleiwegbrug volledig om te vormen tot voetgangersgebied, graag sluiten of eventueel uitsluitend beschikbaar laten zijn aan bewoners en/of minder validen en ouderen. Wethouder Wendy Ruwhof gaf tijdens de raadsvergadering aan dat ze dit verzoek voorlopig zal parkeren, maar nadat ik na de raadsvergadering haar aangaf dat er nu een unieke mogelijkheid is om integraal de parkeersituatie en verkeersdrukte (in de binnenstad) te onderzoeken en dat deze parkeergarage er dan ook echt in zou moeten worden meegenomen, gaf ze aan dit alsnog te zullen doen en daarmee maakte ze ons, maar ook zeker een aantal andere fracties, blij, want nu kunnen we straks op gedegen wijze keuzes gaan maken rond parkeren en verkeersstromen.
Voor dit dossier niets dan lof voor de opstelling van Ruwhof!”

Theo Krins twittert erop los

AD, 24 juni 2010

maandag 14 juni 2010

Stedenband met Elmina moet blijven


GOUDA - Raadslid Theo Krins (CU) genoot zaterdag bij Jodan Boys volop van het Ghana-Gouda Voetbaltoernooi. Theo blogt er weer op los.
'Vandaag is het niet alleen een prachtige dag, maar er vindt ook een mooi evenement plaats bij Jodan Boys: hetbenefietvoetbaltoernooi Ghana - Gouda. Marianka Peters, voorzitter van de Stichting Elmina Projecten, heeft samen met haar man voor de tweede keer dit toernooi georganiseerd. De opbrengst van dit toernooi komt ten goede aan de voetballers in het Ghanese Elmina.Het mooie van dit toernooi is, dat alle Goudse voetbalverenigingen meewerken en ook de bekende KNVB scheidsrechter Kevin Blom met een aantal collega's belangeloos meewerkt.'
Sinds 2004 heeft Gouda een projectband met Elmina, waarbij de samenwerking zich vooral richt op de afvalproblematiek in deze stad met 35.000 inwoners. 'De stedenbanden zijn nogal eens onderwerp van discussie in de Goudse raad en daarbuiten er wordt zelfs gesproken van snoepreisjes. Ook tijdens het bespreken van de bezuinigingen voor de komende jaren zal ongetwijfeld dit onderwerp wel weer ter sprake komen. Aan de ene kant is dat goed, we moeten kritisch zijn over het nut en noodzaak van die stedenbanden. Ten aanzien van in ieder geval Elmina heb ik de indruk dat deze stedenband veel Gouwenaars op een positieve wijze betrokken laat zijn op een stad in ontwikkeling en dat het een verkeerd signaal is om deze stedenband te verbreken.'

donderdag 10 juni 2010

Dieptepunt was Gouda-debat
GOUDA - Het Gouda-debat noemt Arie Slob, tweede man bij de ChristenUnie, het absolute dieptepunt uit de afgelopen parlementaire periode. Vanmorgen bracht Slob een werkbezoek aan Gouda en bezocht hij onder meer het Veiligheidshuis Midden Holland. "Het gebeuren in Gouda is naar mijn mening erg uit zijn verband gerukt en overtrokken. Het is jammer dat Gouda op deze manier werd neergezet," stelt Slob. Slob werd in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren en kent de stad Gouda goed. "Er gebeuren hier ook goede dingen, met name op gebied van veiligheid. Zo was onze partij de grote aanjager van Burgernet, waarvan de pilot in Gouda startte. Nu wordt Burgernet door het hele land uitgerold." Bewust heeft Slob voor zijn werkbezoek aan Gouda voor het Veiligheidshuis gekozen. "De verkiezingscampagne is erg eenzijdig omdat het wordt gedomineerd door de economie. Vorige keer hamerde iedereen op veiligheidsbeleid, dat ontbreekt nu totaal. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Wij trekken extra geld uit voor politie maar burgers moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leefomgeving, zoals goed hang- en sluitwerk." Voor wat betreft de kandidatenlijst voor de ChristenUnie vindt Slob dat het Goudse raadslid Theo Krins (op nummer 18) heel veel kwaliteiten in huis heeft. "Wat mij betreft had hij best hoger op de lijst mogen komen." Vanmiddag bezoekt het campagneteam van de ChristenUnie het Centrum voor Jeugd en gezin in het gezondheidscentrum Korte Akkeren en de Markt in Gouda.