woensdag 25 augustus 2010

FF Tussendoor

Door: Marianka Peters / Goudse Post / 24 augustus 2010
Marianka Peters
Marianka Peters
Over een paar maanden gaan we gladjes de winter door. Althans, als we de mooie verbeterplannen van Cyclus mogen geloven. Terwijl raadslid Theo Krins zich nog druk maakt over het achterstallig groenonderhoud in de stad, waarvan het onkruid na een pittige regenbui net zo hard de grond weer uitschiet, is Cyclus al druk bezig met de voorbereidingen voor het winterseizoen. Als je het dikke rapport leest, moet Cyclus wel over een vooruitziende blik beschikken en dagelijks als een amateurmeteoroloog de weerradars in de gaten houden. Met een lange lijst aanbevelingen wordt het wiel opnieuw uitgevonden, terwijl het in mijn ogen allemaal veel makkelijker kan. Kijk eens naar onze oosterburen. Zij hebben het in de winter nog veel lastiger met dat heuvelachtige landschap. Van paniek is hier geen sprake, maar hier wordt puur de ouderwetse ‘Deutsche Gr├╝ndlichkeit’ gehanteerd. Niet dat ik daar altijd van gecharmeerd ben, maar in dit geval hebben zij een voorbeeldfunctie. In Duitsland worden al voorzorgsmaatregelen genomen nog voordat de eerste sneeuwbui is gevallen. Niet paniekerig gaan strooien als het eigenlijk al te laat is en de Eerste Hulp overuren draait. Nee, op stoepen, fietspaden en oversteekplaatsen wordt regelmatig heel fijn grind gestrooid. Moet je eens opletten wat dat voor effect heeft. Weg aangekoekte resten, modder- en glibberpartijen. Wat mij betreft hoef je je echt niet te schamen om de kunst bij de buren af te kijken. Overigens lijkt het mij onmogelijk om alle straten en stoepen in onze stad mee te nemen in de strooiroutes. In plaats daarvan zou je ook een beroep op de burger kunnen doen. Zorg dat er voldoende kisten met strooizout staan, zodat mensen hun eigen straatje schoonhouden. Dat doen we spreekwoordelijk gezien toch graag?

vrijdag 6 augustus 2010

Theo Krins kleurt groen


Goudse Post
05 aug 2010


GOUDA - Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) houdt zich deze zomer nadrukkelijk bezig met het groenonderhoud in Gouda. Met zijn initiatief om wantoestanden aan de kaak te stellen schiet Krins in de roos. Opnieuw blogt hij erop los, deze keer over de reacties en het hoge onkruid bij het Ronssepad.

Raadslid Theo Krins van de ChristenUnie: “Het onderwerp (groen)onderhoud in het openbaar gebied blijft de gemoederen flink bezighouden en de Goudse Post heeft het zelfs op de voorpagina over ‘met vuur spelen’ en merkt op dat ik “kennelijk mijn controlerende taak de afgelopen jaren niet heb uitgevoerd”.

Sommigen beweren zelfs dat ik me niet in zou zetten voor de belangen van de bewoners in de stad. Marianka Peters (Goudse Post) vindt dat ik me opwerp als ombudsman en in mijn nopjes zou zijn over mijn successen.”

“Het zal wel te maken hebben met het gegeven dat ik raadslid ben en de door mij gekozen toonzetting, maar ik herken me totaal niet in deze kritiek. De ChristenUnie heeft zich altijd ingespannen voor een schoon en goed onderhouden stad. Ik heb me enige jaren geleden o.a. ervoor ingezet dat het Willem Vroesenplantsoen beter onderhouden wordt, mijn collega Gerard Schotanus heeft zich o.a. ingezet voor beter onderhoud rond de St.-Janskerk, het Omlooppad en Park Atlantis. We doen ons werk vaak in stilte, maar we hebben zeker niet zitten slapen.”

“Daarnaast ben ik helemaal niet trots op zgn. successen, maar ik baal juist dat zoveel bewoners vele malen moeten melden en dan nog geen resultaat zien en dat stel ik aan de kaak. Mijn gemelde ‘succes’ over het eiland was cynisch bedoeld, want het had natuurlijk al lang geregeld moeten zijn en het direct reageren na het stuk in het AD vond ik bepaald geen sterke actie van Cyclus!

Wellicht denkt u, maar waarom treed je juist nu naar buiten? Het antwoord is eenvoudig: de laatste tijd is het onderhoud behoorlijk verslechterd en ik kreeg sinds mei van diverse kanten meldingen. Dat was voor mij aanleiding om stevig aan de bel te trekken.”

Inmiddels heeft Theo Krins alweer een volgend groenschandaal, ditmaal over het Ronssepad. “Bewoners aan de Ronsseweg zijn in 2009 geconfrontreerd geweest met werkzaamheden in het gazon, vanwege het verleggen van kabels en gasleidingen en het plaatsen van afsluiters. Gevolg van deze werkzaamheden: veel troep en onkruid tot een hoogte van soms wel 1.30 meter. Diverse bewoners zijn toen in het geweer gekomen, er zijn allerlei meldingen gedaan en afgelopen mei is er toen uiteindelijk wat actie ondernomen. Er is o.a. wat gras gezaaid en wat gemaaid, maar het resultaat is niet fraai, veel kale plekken en vooral onkruid. Men noemt dit een ‘ecologisch gazon’. Als het meezit wordt in het najaar weer gemaaid, maar dan zullen ze met het gras maaien snel klaar zijn.

Een paar jaar geleden werd er volgens de bewoners nog iedere veertien dagen gemaaid. Dat is misschien wel erg veel, maar nu moeten de bewoners het doen met zicht op onkruid dat meer dan een meter hoog staat en dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

dinsdag 3 augustus 2010

Spelen met vuur

Spelen met vuur:
Raadslid Krins vergeet snel dat zijn CU in B & W zat!

Goudse Post
03 aug 2010

GOUDA - Raadslid Theo Krins heeft Cyclus met zijn blogs over achterstallig groenonderhoud de oorlog verklaard. “Het zal niemand verbazen dat Cyclus wordt genoemd als de partij die onderhoud niet of slecht uitvoert.”
Theo Krins: “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Cyclus rond het openbaar groen met veel mooie woorden probeert verwaarlozing en achterstallig onderhoud uit te leggen.”
Toen Cyclus jaren geleden de taken overnam garandeerde men de staat van onderhoud op basis van een nulmeting te hanteren. We kunnen nu constateren dat op veel plaatsen het onderhoud alleen maar slechter is geworden, dus dat men niet is nagekomen wat men destijds heeft beloofd.”
De Gouwenaar mag zich afvragen of raadslid Theo Krins niet met vuur speelt. Kennelijk heeft hij vanuit de gemeenteraad al die jaren zijn controlerende taak niet best uitgevoerd. Bovendien is ‘zijn’ ChristenUnie als vorig lid van B & W mede verantwoordelijk.