vrijdag 19 november 2010

Anke Huisman oppositieleider in Gouda

Spiegeltje spiegeltje aan de wand

De raad heeft weer een week vol beschouwingen achter de rug. Allereerst natuurlijk het spoeddebat naar aanleiding van de recente jongerenoverlast in Oosterwei. Dit debat, dat drie uur duurde, overschaduwde de algemene beschouwingen, die toch het politieke hoogtepunt zouden moeten zijn

Het spiegeltje kwam van Anke Huisman, (ChristenUnie) die de aardige gewoonte van haar voorganger Gerard Schotanus om iets aan te bieden tijdens het begrotingsdebat voortgezet heeft.
In het debat was zij ook de meest actieve en felle deelnemer, genomineerd voor de titel leider van de oppositie.

Bron: Nieuwsbrief gemeenteraad