vrijdag 19 oktober 2012

Kerken niet gelukkig met Kerstevent Gouda

Door: Marianka Peters En Wim De Jongste


GOUDA – Het grote kerstevent dat op zondagavond 16 december op de Goudse markt is in Gouda het gesprek van de dag. Niet iedereen is blij met het muziekspektakel, waarvoor Gouda het decor vormt.

Foto: Marianka Peters
Foto: Marianka Peters
Na het succes van The Passion vorig jaar, is de Goudse markt opnieuw het decor van een grote tv-productie. Op 16 december wordt het kerstverhaal op eigentijdse wijze verteld en verbeeld. Wethouder Daphne Bergman reageerde eerder deze week enthousiast op het evenement. “Wij zijn er trots op dat omroepen Gouda als evenementenstad opnieuw weten te vinden. Dit prachtige en sfeervolle evenement sluit mooi aan op de winterevenementen waarmee Gouda zich als kerststad wil profileren”.

Niet gelukkig

Predikant ds. H. G. Abma van de hervormde wijkgemeente St.-Janskerk toont zich niet bepaald gelukkig met het muziekspektakel. „Men wil met kunst- en vliegwerk attenderen op de Bijbelse boodschap, maar het doel heiligt de middelen niet. De voorstanders zullen wel zeggen dat dit evenement bij uitstek op de zondag moet plaatsvinden om mensen van buiten de kerk naar binnen te lokken, maar er is blijkbaar weinig oog voor dat binnen de kerk heel veel mensen onaangenaam getroffen zijn door dit soort activiteiten. Daarnaast zullen kerkdiensten ook zeker niet wijken voor het evenement.”

Kerststallen

Zijn collega in een andere Goudse wijkgemeente, predikant J. Verboom, wil niet direct inhoudelijk reageren. „Persoonlijk heb ik niet zo veel met deze spektakelevenementen. Toch heb ik ook niet zo veel problemen met het feit dat het op een zondagavond plaatsvindt, al is dat wel afhankelijk van de vorm en inhoud. Ik heb er geen van de collega’s nog over gehoord, maar we zullen het bespreken.”
Dat ligt anders bij ds. G. Clements, predikant van de gereformeerde gemeente in Gouda. Hij plaatst het plan in een breder verband. „De Roomse Kerk heeft eeuwenlang de toevlucht genomen tot beelden, kerststallen en drama. De Reformatie is daartegen in opstand gekomen. Ingrijpend dat de Protestantse Kerk Nederland daar nu toch weer aansluiting bij zoekt. Het beste antwoord op deze ontwikkeling vinden we in de Heidelbergse Catechismus, zondag 35: „Want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke Zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van Zijn Woord wil onderwezen hebben.”

Zondagsrust

Ds. A. Schultink van de Goudse gereformeerde gemeente in Nederland wil graag dat de plaatselijke kerkelijke gemeenten samen eensluidend reageren op het kerstspel. „De zondagsrust is in het geding. Het feit dat de gemeente Gouda dit festijn naar zich toetrekt, heeft ermee te maken dat de wereld de godsdienst prima vindt, als ze geld oplevert.”

Heilsfeiten

Voor raadslid Schotanus van de Goudse ChristenUnie is het nieuws nog vers. „Mijn eerste reactie is: moet dat nu zó, en dan ook nog op zondagavond? Maar men zal wel snel als tegenargument gebruiken dat de boodschap van Kerst juist op zondag gebracht moet worden. Wij hebben ons rond ”The Passion” redelijk op de vlakte gehouden, al vonden we het evenement niet fantastisch, maar ook niet verwerpelijk.”
Zijn collega-raadslid Versteeg van de SGP: „De SGP betreurt het dat er op zondag een evenement wordt gehouden waarbij opnieuw een van de heilsfeiten in een modern jasje wordt gestoken. Het missionaire karakter ervan kunnen wij steunen, maar niet de wijze waarop het wordt vormgegeven.”
Het evenement wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van de omroepen RKK en KTRO (Vlaanderen), Nederlands Bijbelgenootschap, Protestantse Kerk in Nederland, Bisschoppelijke Adventsactie en de gemeente Gouda als gastheer. Welke artiesten er tijdens het kerstevenement zullen optreden is nog niet bekend. “We zijn druk bezig met de exacte invulling van de show. Half november is het exacte programma bekend.” Het kerstevenement wordt tijdens de kerstdagen uitgezonden op zowel Nederland 1 als ZAPP.

Goudse Post, 17 oktober 2012