donderdag 12 maart 2015

Onorthodoxe politieke stunt


Met een onorthodoxe politieke stunt, geeft het stadsbestuur van Gouda de islamitische gemeenschap een nieuwe kans om een moskee te bouwen op het terrein van de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne.

Afgelopen voorjaar mislukte een bemiddelingspoging om het gebedshuis met speciale school De Ark en medisch kinderdagverblijf Gemiva onder een dak te krijgen en in het najaar negeerde het stadsbestuur een motie om te kiezen voor een plan zónder islamitisch centrum.
Vanavond zou de gemeenteraad de combinatie van megamoskee El-Wahda (De Eenheid), De Ark en Gemiva met een democratische meerderheid wegstemmen. Dat zou het definitieve einde betekenen van het islamitisch prestigeproject.


Van de agenda

Maar opnieuw heeft de coalitie van PvdA, D66, GroenLinks, Gouda Positief en VVD een manier gevonden om een opening te vinden voor een moskee op het kazernecomplex. Het stadsbestuur besloot gisteren het onderwerp van de agenda te halen en te werken aan een nieuw plan voor een islamitisch centrum met 'substantieel lagere' bezoekersaantallen dan de eerder geplande 4500 en later 1500 gelovigen.
"Het nu starten van een nieuw proces, al is het op een laat moment, kan wellicht alsnog tot een breder gedragen oplossing leiden. Het biedt in ieder geval kans op vergroting van wederzijds begrip en van een toename van het draagvlak in de stad", schrijven de Goudse bestuurders in een memo aan de gemeenteraad.
Het bestuur van El-Wahda spreekt van een 'serieuze handreiking' naar de politiek en omwonenden die fel tegen de komst van een grote moskee zijn. Voorzitter Mustapha Bouharrou: "Een gevolg van deze keuze voor een kleinere moskee is dat we afzien van onze wens om op termijn alle huidige moskeeën op één locatie te huisvesten."

Onduidelijkheid
Oppositiepartijen in de Goudse gemeenteraad reageren woedend. "Onfatsoenlijk dat we niet een politiek proces kunnen afronden", reageert ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins. "Dit is het kopen van tijd om de VVD aan boord te houden." CDA-voorman Huibert van Rossum: "Het proces is beschamend. Dit creëert een nieuwe fase van onduidelijkheid."
De megamoskee lag de afgelopen weken lokaal en landelijk onder vuur. In de Kamer werden vragen gesteld over mogelijke belangenverstrengeling van een PvdA-raadslid, mogelijke buitenlandse geldstromen en de betrokkenheid van omstreden haatpredikers bij geldinzamelingsacties.
Het stadsbestuur heeft coalitiepartij VVD niet betrokken bij het besluit om het plan van tafel te vegen. Dat is wel gebruikelijk bij hoofdpijndossiers. "Het is niet in overleg met de VVD-fractie gegaan. We kunnen het alsnog in stemming brengen, maar dat lijkt me niet zinvol als het is teruggetrokken", zegt het compleet overvallen raadslid Hans van den Akker.​


Bron: De Telegraaf, 11 maart 2015

woensdag 11 maart 2015

Grote Goudse moskee van de baan

De moslims waren welkom, maar de moskee niet

NRC Handelsblad

De moslims waren welkom, maar de moskee niet

Lokaal bestuur 
Er zou een nieuwe moskee komen in Gouda, maar het plan werd gisteren gestopt. „Er is hier een heel vervelende dynamiek ontstaan.”
Gouda krijgt geen ‘megamoskee’. Het plan voor de nieuwe moskee, voor 1.500 bezoekers, is gisteravond ingetrokken door het moskeebestuur. Dat gebeurde nog voor het raadsdebat dat vanavond zou plaatsvinden. De initiatiefnemers zijn teleurgesteld over de ophef die is ontstaan rond islamitisch centrum El Wahda (de eenheid). 
De strijd rond de Goudse moskee duurt al jaren. Het leidde, zo schreef het college van burgemeester en wethouders gisteren aan de gemeenteraad, tot „polarisatie en gespannen verhoudingen”. 
ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins, die zich ook tegen het plan keerde: „Rondom de islam is momenteel al heel gauw een sfeer waarin moslims worden buitengesloten. Er is hier een heel vervelende dynamiek ontstaan.”
Twee jaar geleden liet El Wahda het oog vallen op de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne in Gouda Noord: met 13.000 vierkante meter ruim genoeg om drie islamitische gebedshuizen in de stad te vervangen. Nu is bij het vrijdaggebed vaak te weinig plek – moslims leggen soms hun matjes buiten vóór de moskee neer. 
In 2012 maakt het moskeebestuur bekend dat gebouwd zal worden aan de grootste moskee van Europa, voor 4.500 gelovigen. Maar er blijken meer gegadigden voor het terrein: een school voor ernstig gehandicapte kinderen (De Ark) en een medisch kinderdagverblijf (Gemiva) hebben plannen zich er samen te vestigen. De school is al tien jaar op zoek naar nieuwe huisvesting – kinderen zitten nu in verouderde gebouwen. 
Het stadsbestuur bedenkt een plan. De moskee, de school en het kinderdagverblijf moeten sámen gebouwd worden. Dan is inmiddels duidelijk dat de moskee niet 4.500 bezoekers wil bedienen, maar 1.500. Na een moeizame start ondertekenen moskee, school en kinderdagverblijf een samenwerkingsovereenkomst. Een mooie oplossing voor drie partijen, laat de gemeente eind vorig jaar weten. Maar langzaam groeit de onvrede.
Buurtbewoners richten een actiegroep op: Gouda Noord zoals het Hoort. Een petitie tegen de komst van de moskee wordt meer dan 2.000 keer ondertekend. Secretaris Jeroen van Walstijn: „Wij gunnen de islamitische gemeenschap een goede plek, maar dat is niet deze plek. Een moskee van deze omvang past niet binnen het karakter en de kleinschaligheid van deze wijk. Als het een kerk was geweest voor 1.500 bezoekers, hadden we dezelfde bezwaren.” 
De bezwaren die Van Walstijn noemt, komen overeen met de kritiek die politieke partijen in de gemeenteraad leveren. Er zijn zorgen over verkeersveiligheid – vooral „duizenden” fietsende jongeren zouden in gevaar zijn rondom de drukke moskee. Ook maken buurtbewoners en politiek zich zorgen over parkeergelegenheid. Van Walstijn: „Het moskeebestuur beweert dat alleen bij het Suikerfeest 1.500 mensen zullen komen, maar wij denken dat de buurt iedere week één grote parkeerplaats was geworden.” Onafhankelijke onderzoeken naar verkeersveiligheid die overwegend positief zijn, worden door politieke partijen en de actiegroep in twijfel getrokken. 
Alle tegenstanders van de moskee zeggen hetzelfde: moslims zijn welkom, maar deze moskee is te groot. Toch krijgt de discussie een wrange bijsmaak. December vorig jaar en februari dit jaar dreigen extreem-rechtse groepen met protest in Gouda. „Walgelijk”, noemt Van Walstijn dat. „Ze kapen onze discussie, om hun punt tegen moslims te maken.” Fractievoorzitter Krins van de ChristenUnie: „Er is vanaf vorig jaar een vervelende sfeer ontstaan die niet meer te stoppen is.” 
In De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en de regionale pers komen vanaf eind vorig jaar verhalen over ruzies. Dat moslimmannen een afscheiding zouden willen van de vrouwelijke leerkrachten op de school, omdat ze geen vrouwen tijdens het gebed mogen zien. Opgeblazen, volgens Ger Schenk, voorzitter van het schoolbestuur: „Uiteindelijk wilden wíj juist een muur tussen de gebouwen, omdat onze kinderen gebaat zijn bij rust.”
Er is opnieuw ophef als blijkt dat het moskeebestuur de prediker Tarik Ibn Ali – hij zou banden hebben met radicale groeperingen – heeft uitgenodigd om fondsen te werven voor de moskee. Uit onderzoek van de gemeente blijkt later dat van buitenlandse financiering nauwelijks sprake is, maar het kwaad is geschied. Er worden Kamervragen gesteld, toenmalig minister Opstelten (Veiligheid, VVD) zegt zich „zorgen” te maken. Intussen worden wethouders en PvdA-raadsleden via de post bedreigd. 
Hans van den Akker, VVD-raadslid, stelt in februari dat niet meer voorbijgegaan kan worden aan het „not in my backyard-effect”. De partij keert zich tegen het eigen college. Volgens Van den Akker vanwege problemen met verkeersveiligheid, de te grote omvang van de moskee, de investering van 7 miljoen euro voor het bouwrijp maken van de grond die de gemeente volgens de VVD niet kan betalen. Oppositiepartijen zijn sowieso boos op het college, want die heeft het plan met drie partijen „erdoor gedrukt” terwijl een meerderheid van de raad vanaf het begin voor samenwerking tussen school en kinderdagverblijf alleen was. Maar inderdaad, zegt Van den Akker, inmiddels is hij ook beducht voor overlast in de wijk vanwege de ophef die is ontstaan. Het is dan duidelijk dat de ‘megamoskee’ er niet zal komen. 
Nu het moskeebestuur heeft besloten de plannen in te trekken, hoopt het nog op een kleinere moskee op dezelfde plek. Wat er gebeurt met de gehandicapte kinderen van De Ark en kinderdagverblijf Gemiva, is onduidelijk. Schoolbestuurder Ger Schenk: „Dit is voor de kinderen een catastrofe. Wij zijn de dupe geworden van ophef rond een moskee, waar we zelf prima afspraken mee hadden gemaakt.”

Nieuwe plannen Stadsbestuur wil nog steeds moskee én school

Het college van B en W van Gouda hoopt nog op samenwerking tussen een kleine moskee, de school en het dagverblijf op het terrein.
Actiegroep Gouda Noord zoals het Hoort is bereid te praten over de komst van een ‘wijkmoskeetje’, stelt een woordvoerder.
Het stadsbestuur van Gouda benoemt een onafhankelijke begeleider om gesprekken over de aangepaste plannen te voeren.

11 maart 2015

ChristenUnie Gouda teleurgesteld over perikelen rond megamoskee: "Niet sjiek wat hier gebeurd is"


Omroep West, 11 maart 2015

Raad Gouda nog niet eens met uitstel - Eerst besluit huidig moskeeplan


AD, 11 maart 2015

maandag 9 maart 2015

Moskee De Eenheid leidt tot verdeeldheid - reconstructie


AD, 9 maart 2015

ChristenUnie zet streep door moskeeplan in Gouda

Gouda - De bouw van de omstreden megamoskee in Gouda is hoogstwaarschijnlijk van de baan. Zaterdag maakte de ChristenUnie bekend tegen de bouwplannen te stemmen, waardoor er in de Goudse gemeenteraad geen meerderheid meer is voor de moskee.
Woensdag moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen. De ChristenUnie had tot zaterdag nog geen uitsluitsel gegeven of de vierkoppige fractie voor of tegen zou stemmen. De oppositiepartij is niet principieel tegen de bouw van een moskee, maar wilde wel aanpassing van de plannen. Omdat het gemeentebestuur vorige week in een raadsvergadering aangaf de plannen niet meer te willen wijzigen, keert de ChristenUnie zich definitief tegen de bouw. 'De pluspunten wegen onvoldoende op tegen de minpunten', schrijft fractievoorzitter Theo Krins op zijn blog. 
Krins is voorstander van de bouw van een school voor gehandicapte leerlingen en een kinderdagopvang voor kinderen met een beperking, dat ook deel uitmaakte van het plan. De schimmige financiën van de moskeebouw, de gevolgen voor verkeersveiligheid, het gebrek aan draagvlak en het ontbreken van een noodzaak om juist daar het centrum te vestigen, geven voor Krins de doorslag. 
De fractievoorzitter verwacht dat het college de bouw van de school en het kinderdagverblijf alsnog door laat gaan. 'Er is een raadsmeerderheid voor dit plan, aangevuld met de bouw van woningen voor 50-plussers', zei Krins zaterdag bij EO-radioprogramma Dit is de dag. 'Ik til er zwaar aan dat het college die raadsmeerderheid heeft genegeerd en de combinatie met de moskeebouw probeerde af te dwingen.' Volgens Krins heeft het gemeentebestuur nooit het draagvlak gekregen, waar het naar zocht. 'Wij zullen er alles aan doen om de plannen die in onze ogen wel haalbaar zijn, alsnog uit te voeren.' ChristenUnie Gouda: "Woensdag stemmen wij waarschijnlijk tegen megamoskee"
Bron: journalistiek.npo.nl

Megamoskee Gouda lijkt van de baan


Meerderheid Goudse raad tegen komst mega-moskee

Megamoskee Gouda geannuleerd?

Megamoskee Gouda geannuleerd?
geplaatst: 8 maart 2015 22:03 
De gemeenteraad van Gouda stemt naar alle waarschijnlijkheid woensdag in tegen de komst van moskee El Wahda. Daarmee lijkt de komst van het omstreden gebedshuis - in elk geval voorlopig - van de baan. 
De partijen in de Goudse gemeenteraad zijn verdeeld over de komst van de moskee. De stem van de ChristenUnie, die zich tot nu nog toe niet had uitgesproken over de kwestie, is doorslaggevend. Echter geeft fractievoorzitter Theo Krins aan dat er een wonder moet gebeuren wil de partij vóór stemmen.
“We hebben de plussen en minnen van het plan naast elkaar gelegd. De minnen zijn ver in de meerderheid”, geeft hij aan. Hiermee wordt een streep gezet door het ambitieuze en uiterst controversiële plan van het college om de leegstaande Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda-Noord op te kopen en door te verkopen aan islamitisch centrum El Wahda. Het complex zou ook plaats moeten bieden aan speciaal-onderwijsschool De Ark en Gemiva.
“Wij gunnen de school een prachtige nieuwe huisvesting”, zegt Krins. “Maar het college heeft de merkwaardige keuze gemaakt om die huisvesting alleen mogelijk te maken in combinatie met een islamitisch centrum. Daar zijn de infrastructuur in Gouda-Noord en de parkeervoorzieningen niet tegen bestand. Daarnaast zijn er te veel losse eindjes als het gaat om de financiële consequenties van de aankoop.”
Het moskeebestuur heeft laten weten dat het op een andere manier zal proberen de kazerne te kopen en te verbouwen tot gebedshuis, als de raad de aankoop van de kazerne afwijst. Het rijk wil het gebouw, dat eigendom is van het ministerie van Defensie, verkopen. Het bestuur heeft tot nu toe ongeveer 2,5 miljoen euro verzameld. Die vooral afkomstig is van schenkingen van Goudse moslims.
Krins is woedend op het college. “Kennelijk waren er partijen die beloftes hadden gedaan aan de islamitische gemeenschap en ze koste wat kost wilden nakomen. Onder aan de streep is de hele stad er slechter van geworden.”
Bron: Ad.nl
Team al-Yaqeen8 maart 2015

Moskeebestuur Gouda overweegt af te zien van bouwplannen

‘Moskeebestuur Gouda overweegt af te zien van bouwplannen’

XTRA - Prins Willem Alexanderkazerne
Exterieur van de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne waar op het terrein een grote moskee gebouwd zal worden.  Foto ANP / Jerry Lampen
BINNENLAND 
Het moskeebestuur dat in Gouda een nieuw gebedshuis wil bouwen, weet niet of het de plannen daarvoor moet doorzetten. Het verzet vanuit de politiek is - zowel landelijk als regionaal - zo groot dat sommige leden met het project willen stoppen, schrijft het AD.
De gemeenteraad in Gouda stemt woensdag over de bouw van een islamitisch centrum in combinatie met een school voor bijzonder onderwijs. Partijen waren verdeeld over de komst van de moskee. De krant meldde zaterdag dat het ernaar uitzag dat het hele plan met één stem verschil sneuvelen. De ChristenUnie (CU) had zich tegen de komst van de moskee gekeerd.

TE VEEL COMMOTIE

De CU was voor het plan om scholen te vestigen in de leegstaande Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda-Noord, maar vond het merkwaardig dat het gemeentebestuur dat alleen wil als er een moskee bij gehuisvest zou worden. CU-fractievoorzitter Theo Krins:
“Daar zijn de infrastructuur in Gouda-Noord en de parkeervoorzieningen niet tegen bestand. Daarnaast zijn er te veel losse eindjes als het gaat om de financiële consequenties van de aankoop.”
Het moskeebestuur overwoog bij een minderheid in de gemeenteraad de locatie te kopen en zelf een moskee te bouwen. Dat zelfs landelijke partijen zich hebben uitgesproken over of er wel of geen moskee moet komen “is bij ons wel binnengekomen”, zegt woordvoerder Said Boukayouh van El Wahda.
“We liggen zo onder vuur dat we er misschien maar helemaal van moeten afzien. Er is binnen het bestuur een sfeer ontstaan van ‘hier zijn we niet tegen opgewassen’.”

Bron: NRC.nl 

Maar één plek in beeld voor El Wahda


AD, 4 maart 2015

donderdag 5 maart 2015

Megamoskee Gouda: alles hangt nu af van… de ChristenUnie

Belangrijke ontwikkelingen in de kwestie van de Goudse Megamoskee. Op 6 november 2014 berichtte Jalta voor het eerst over deze kwestie. De buurt kwam tegen de plannen in het geweer, wij spraken met buurtbewoners en zij richtten actiegroep Gouda Noord zoals het Hoort op. Media als GeenStijl, the Post Online en de Telegraaf schreven over de El-Wahda moskee. De Goudse politiek was verdeeld, en ettelijke fracties draaiden van standpunt op dit dossier. 
Het besluit zou op 2 december genomen worden maar onder druk van de ontstane ophef werd dit uitgesteld naar 11 maart. Dit gaf de bewoners tijd om te lobbyen, de media erbij te betrekken en ook ontstond er vanuit de moslimgemeenschap zelf protest tegen de plannen. 
Behalve de te verwachten verkeersoverlast rezen er ook zorgen over de financiering van de Megamoskee. Er volgden Kamervragen van diverse landelijke partijen. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat er geen buitenlands geld gemoeid is met de fondsen. Dit zegt niet alles, Moskee Assalam maakte haar hele kas van ongeveer een half miljoen euro over aan El-Wahda, en de herkomst van dat bedrag is nooit onderzocht.
Radicalisering is een gevaar. De beruchte salafist Tarik Ibn-Ali was betrokken bij de fondsenwerving, u ziet hem hier op de foto met het Goudse PvdA-raadslid Khalid Tatou, die uiteraard een warm voorstander van de Megamoskee is. De Goudse PvdA is sowieso nogal verweven met het moskeebestuur: onderlinge familiebanden en een heuse baantjescarrousel in de beste sociaaldemocratische traditie spelen een rol die ongetwijfeld tot uiting komt in de politieke besluitvorming.
Gisteren vond er een laatste raadsvergadering plaats over de Megamoskee en de gecombineerde huisvesting van De Ark/Gemiva met het islamitisch centrum. Alles leek te hangen op de steun van de VVD, die de plannen zou goedkeuren. Ook daar hebben wij kritisch over geschreven. De publieke opinie was de bewoners gunstig gezind, niet slecht met de Provinciale Staten-verkiezingen in aantocht.
In de raadsvergadering gisteren vond een verrassende wending plaats: de VVD draaide. Zij zullen niet instemmen met de huidige plannen voor het PWA-terrein. Of dit door voortschrijdend inzicht komt, politiek opportunisme, de druk van media en bewoners of een mix van dit alles, dat is niet duidelijk maar laten we maar zeggen dat het resultaat telt. 
Hoera, geen Megamoskee? Niet te vroeg juichen. De ChristenUnie kan nog roet in het eten gooien. Ook zij waren tegen, maar laten nu weten pas op 11 maart met een definitief standpunt te komen. Dan ziet het er zo uit in de Goudse Raad:
17 stemmen VOOR de plannen.
11 stemmen TEGEN, als de VVD voet bij stuk houdt 14 TEGEN
En de 4 stemmen van de ChristenUnie onbeslist en dus doorslaggevend. 
Het is dus aan de ChristenUnie om dit onzalige plan tegen te houden, hun koerswijziging komt door hun wens om De Ark/Gemiva koste wat kost snel onder dak te krijgen. Buurtbewoners moeten hun hun lobbywerk dus nog even voortzetten, en het is te hopen dat de ChristenUnie niet in de framing van D66 tuint. Die probeerden in het debat gisteren bij monde van Thierry van Vugt herhaaldelijk en schaamteloos de zielige-kindjes-kaart te spelen. Als de school en het medisch kinderdagverblijf niet samen met de moskee volgens het huidige plan gehuisvest worden, zijn zij namelijk de dupe, volgens D66. En dat willen de opposanten van het plan toch niet op hun geweten hebben? Hopelijk is de ChristenUnie niet gevoelig voor dergelijke emotionele chantage en wijzen ze dit plan komende woensdag af.
Bron: Jalta / 5 maart 2015

Moskee brengt Gouda in lastig parket


Reformatorisch Dagblad, 4 maart 2015

Lot Goudse moskee hangt aan zijden draadje - ChristenUnie twijfelt

Omroepwest / 5 maart 2015

Megamoskee Gouda onzeker
De Telegraaf, 5 maart 2015

Koudasfalt afgeblazen - ChristenUnie Gouda baalt


Goudse Post, 4 maart 2015