donderdag 7 juli 2016

Extra financiële steun voor cultuur in Gouda

De schouwburg, de bibliotheek en cultuurhuis De Garenspinnerij krijgen extra financiële steun van de gemeente Gouda. Het gaat in totaal om 300.000 euro in 2016 en mogelijk om nog eens 250.000 euro in 2017.
Met de financiële injectie wordt voorkomen dat de drie culturele instellingen acuut in problemen komen. ,,Cultuur is superbelangrijk. Wanneer mensen zich in Gouda willen vestigen, vragen ze naar de voorzieningen en dan gaat het vaak over cultuur”, zo verklaarde voormalig wethouder Jan de Laat de ondersteuning half juni bij de presentatie van de financiële plannen.
Het voorstel voor steun aan de culturele instellingen, een initiatief van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks, zou door het vertrek van de wethouders eigenlijk niet in stemming komen, maar kwam via een omweg toch bij de gemeenteraad. De urgentie om het voorstel nu aan te nemen was evenwel hoog.
De bibliotheek, Garenspinnerij en Schouwburg moeten voor volgend jaar wel kijken wat ze zelf nog kunnen bezuinigen en aan extra inkomsten kunnen vinden.

Hoe het nu verder moet is ongewis

Afgelopen maandag was een roerige avond in de Goudse raad. Op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Krins werd een motie van wantrouwen tegen het college (de wethouders red.) ingediend. De voltallige oppositie, gesteund door de VVD-fractie -die de coalitie vorige week verliet-, stemde voor de motie, waarmee Gouda per direct zonder stadsbestuur zit. Het is nog maar de vraag op welke termijn er een nieuw college zal aantreden, gezien de verstoorde politieke verhoudingen”, zo verklaren de gewezen coalitiepartijen D66, PvdA, GoPo en GL naar aanleiding van de collegecrisis.
Woordvoerder Thierry van Vugt: ,,Het is volslagen onduidelijk waarom de oppositie het vertrouwen in dit college heeft opgezegd. Er is twee jaar met verve gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Breed in de stad is waardering onder ondernemers en burgers voor wat er allemaal is gebeurd. Gouda heeft de beste binnenstad, bibliotheek en warenmarkt van Nederland. Er is volop ruimte voor initiatieven uit de stad. Gouda staat op de achttiende plek van meest woonaantrekkelijke steden van Nederland. Economisch gaat het gaandeweg weer beter. De eerste klanttevredenheidspeilingen in het sociaal domein na de decentralisaties zijn positief. Er wordt door het college dus serieus aan de weg getimmerd. Het is wrang dat hier nu abrupt een einde aan komt.”
Maandagavond werd gedebatteerd in de raad over de situatie die was ontstaan na het vertrek van coalitiepartner VVD. Wethouder Werger stapte op, daar zij na het vertrek van ‘haar’ fractie uit de coalitie geen stevig democratisch mandaat meer had. Van Vught: ,,Als coalitiepartners vonden we het van belang tijdens het raadsdebat vooral vooruit te kijken, met als adagium hoe op zo kort mogelijke termijn een stabiel stadsbestuur zou kunnen worden neergezet, nu het resterende college niet meer vanzelfsprekend op een meerderheid kon rekenen. Onze ideeën daarover waren uiteen gezet in een notitie aan de raad.”
Met een motie van wantrouwen maakte de oppositie, op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter “Theo Krins, evenwel al snel duidelijk dat het verlies van de VVD-zetels de coalitie als geheel ten val zou brengen. Van Vugt: ,,Aan inhoudelijke overwegingen voor verlies aan vertrouwen ontbreekt het in de motie. Door de val van het college heeft Gouda per vandaag geen stadsbestuur meer. Alleen Burgemeester Schoenmaker is nog in functie. Los van de vraag of er redenen zijn om aan te sturen op het vertrek van het college, is het in onze optiek zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken door per direct een college naar huis te sturen. Alle bestuurstaken komen met onmiddellijke ingang op de schouders van de burgemeester terecht. Dat is zeer onwenselijk. Gouda zal haar positie verliezen in besturen van regionale samenwerkingsverbanden en belangrijke beleidsdossiers zullen onnodig blijven liggen.”
Vanuit D66, PvdA, GoPo en GL is aangedrongen om in te zetten op het aanstellen van een verkenner in combinatie met een motie van afkeuring richting het huidige college. Van Vugt: ,,Daarmee realiseer je inhoudelijk hetzelfde, maar met meer oog voor de belangen van de stad. Daar was geen behoefte aan. Aan de door de burgemeester voorgestelde bemiddelingspoging door de Commissaris van de Koning evenmin, hoewel de gevolgen van deze motie – die met één stem verschil is aangenomen – aantoonbaar zeer verstrekkend zijn.”
Van Vugt: ,,Hoe het nu verder moet is ongewis. De coalitievorming twee jaar geleden duurde in Gouda al erg lang. Dat geeft weinig vertrouwen dat er snel een nieuwe, stabiele coalitie zal zitten. De polarisatie in de raad wordt bovendien sterk gevoed door de aangenomen motie. Dit snapt echt niemand, getuige ook de reacties op sociale media.”

Val van het college was onvermijdelijk


AD. 6 juli 2016

Motie van wantrouwen was onvermijdelijk
AD, 6 juli 2016

woensdag 6 juli 2016

Weinig vertrouwen in snelle vorming nieuw college

Gouda – “Het is nog maar de vraag op welke termijn er een nieuw college zal aantreden, gezien de verstoorde politieke verhoudingen. De coalitievorming twee jaar geleden duurde in Gouda al erg lang. Dat geeft weinig vertrouwen dat er snel een nieuwe, stabiele coalitie zal zitten. De polarisatie in de raad wordt bovendien sterk gevoed door de aangenomen motie”, zegt woordvoerder Thierry van Vugt namens de coalitiepartijen D66, PvdA en Groen Links. 

Op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins werd afgelopen maandag door de oppositiepartijen en de VVD een motie van wantrouwen tegen de wethouders ingediend. Thierry van Vugt: ‘Het is volslagen onduidelijk waarom de oppositie het vertrouwen in dit college heeft opgezegd. Er is twee jaar met verve gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Breed in de stad is waardering onder ondernemers en burgers voor wat er allemaal is gebeurd. Er wordt door het college dus serieus aan de weg getimmerd. Het is wrang dat hier nu abrupt een einde aan komt.”
Drie mogelijke scenario’s
De coalitiepartijen hadden nadat de VVD uit de coalitie was vertrokken drie mogelijke scenario’s voor de toekomst voorgesteld. Scenario A: Doorgaan als minderheidscoalitie. Scenario B: Uitbreiden van de coalitie met een of meerdere nieuwe partners, waardoor een nieuwe meerderheidscoalitie ontstaat. Scenario C: Een geheel nieuw college, wat de coalitiepartijen, zo kort voor de verkiezingen in 2018, niet in het belang van de stad achtten.
‘Zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken’Met een de motie van wantrouwen maakte de oppositie, op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Krins, al snel duidelijk dat het verlies van de VVD-zetels de coalitie als geheel ten val zou brengen. Van Vugt: “Los van de vraag of er redenen zijn om aan te sturen op het vertrek van het college, is het in onze optiek zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken door per direct een college naar huis te sturen. Alle bestuurstaken komen met onmiddellijke ingang op de schouders van de burgemeester terecht. Dat is zeer onwenselijk. Gouda zal haar positie verliezen in besturen van regionale samenwerkingsverbanden en belangrijke beleidsdossiers zullen onnodig blijven liggen. Vanuit D66, PvdA, GoPo en GL is aangedrongen om in te zetten op het aanstellen van een verkenner in combinatie met een motie van afkeuring richting het huidige college. Daarmee realiseer je inhoudelijk hetzelfde, maar met meer oog voor de belangen van de stad. Daar was geen behoefte aan. Aan de door de burgemeester voorgestelde bemiddelingspoging door de Commissaris van de Koning evenmin, hoewel de gevolgen van deze motie -die met één stem verschil is aangenomen- aantoonbaar zeer verstrekkend zijn.”

Volledig college in Gouda gevallen Bron: Radio West, 5 juli 2016


dinsdag 5 juli 2016

Wethouders Gouda weg na motie van wantrouwen


AD, 5 juli 2016

Goudse college weggestuurd


AD, 5 juli 2016

Goudse wethouders naar huisGouda - Maandagavond heeft de voltallige oppositie de vier Goudse wethouders naar huis gestuurd, nadat een motie van wantrouwen met 18-17 stemmen werd aangenomen. Eerder op de avond had wethouder Laura Werger zelf al haar ontslag ingediend
Directe aanleiding voor de bestuurscrisis was de VVD-fractie die afgelopen week uit de coalitie stapte. Voor de partij was een door de oppositie ingediende motie ten aanzien van de zorg rond gastgezinnen, die door coalitiepartijen PvdA en GoPo werd gesteund, de bekende druppel. Volgens fractievoorzitter Ronald Verkuijl voelde de partij zich ook steeds minder thuis binnen de coalitie. "We hebben ons bewust bescheiden opgesteld, maar er ontstond steeds minder liberaal beleid." Door het vertrek van de VVD-fractie stond ook de positie van VVD-wethouder Laura Werger ter discussie en werd er door de coalitiepartijen aangedrongen op haar vertrek. Werger hield de eer aan zichzelf en diende aan het begin van de avond haar ontslag in. Volgens de oppositie was het vertrouwen in de coalitie tot het dieptepunt gedaald en na een aantal schorsingen diende ChristenUnie fractievoorzitter Theo Krins namens de voltallige oppositie een motie van wantrouwen in, die met een nipte meerderheid van slechts één stem werd aangenomen, waarmee de crisis compleet was.
D66, PvdA, GoPo en GroenLinks hebben in een gezamenlijke verklaring hun visie op de ontstane bestuurscrisis gegeven. Woordvoerder Thierry van Vugt (D66): "Het is volslagen onduidelijk waarom de oppositie het vertrouwen in dit college heeft opgezegd. Er is twee jaar met verve gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Breed in de stad is waardering onder ondernemers en burgers voor wat er allemaal is gebeurd. Gouda heeft de beste binnenstad, bibliotheek en warenmarkt van Nederland. Er is volop ruimte voor initiatieven uit de stad. Gouda staat op de 18e plek van meest woonaantrekkelijke steden van Nederland. Economisch gaat het gaandeweg weer beter. De eerste klanttevredenheidspeilingen in het sociaal domein na de decentralisaties zijn positief. Er wordt door het college dus serieus aan de weg getimmerd. Het is wrang dat hier nu abrupt een einde aan komt." Door de val van het college heeft Gouda per vandaag geen stadsbestuur meer. Alleen burgemeester Schoenmaker is nog in functie. Van Vugt: "Los van de vraag of er redenen zijn om aan te sturen op het vertrek van het college, is het in onze optiek zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken door per direct een college naar huis te sturen. Alle bestuurstaken komen met onmiddellijke ingang op de schouders van de burgemeester terecht. Dat is zeer onwenselijk. Gouda zal haar positie verliezen in besturen van regionale samenwerkingsverbanden en belangrijke beleidsdossiers zullen onnodig blijven liggen. Vanuit D66, PvdA, GoPo en GL is aangedrongen om in te zetten op het aanstellen van een verkenner in combinatie met een motie van afkeuring richting het huidige college."
Woensdag 6 juli leest u een exclusief interview met de afgetreden wethouders in de Goudse Post..
Het volledige dossier over de sinds vorige week ontstane bestuurscrisis leest op onze website www.goudsepost.nl met trefwoord: bestuurscrisis Gouda
Goudse Post / Marianka Peters
5 juli 2016

College Gouda valt na motie oppositie

Het college van Gouda is maandagavond gevallen, nadat de voltallige oppositie een motie van wantrouwen had ingediend.
De SGP steunde de motie, omdat „we ons niet nog twee jaar voor de gek willen laten houden. Het college beloofde een open bestuursstijl, maar heeft onvoldoende geluisterd naar burgers.” SGP-fractievoorzitter Versteeg spreekt van een „moeilijke afweging.”
Het rommelt al sinds vorige week in de Goudse politiek. De voltallige VVD-fractie stapte donderdag op, na ruzie over steun door coalitiepartijen aan een motie die ertoe opriep zorg te blijven bieden aan kwetsbare kinderen.
Kort daarna eisten de overige coalitiepartijen, D66, PvdA, GroenLinks en Gouda Positief, het vertrek van VVD-wethouder Werger. Zij kondigde maandag haar vertrek aan, waarna ook de andere wethouders zich wilden beraden op hun positie. Zover kwam het niet: de voltallige oppositie inclusief de VVD zegde het vertrouwen in het college op, waarna ook de andere wethouders opstapten.
De ChristenUnie zag geen heil in een minderheidscollege of de optie dat andere fracties zich bij de coalitie voegen. Het politieke klimaat in Gouda was al „rommelig”, zegt fractievoorzitter Krins desgevraagd. De oppositie eist dat er half september een nieuwe coalitie is. Deelname daaraan sluiten de SGP en de CU niet uit.
De coalitie is verbaasd over de motie en spreekt tegenover Omroep West van „een zéér vreemde zet voor de stabiliteit in de stad.” Krins beaamt dat korte pijn „onvermijdelijk” is. Hij denkt dat een coalitievorming is te overzien, omdat het raadswerk in het zomer­reces op een lager pitje staat. „Onder druk wordt alles vloeibaar.”
Bron: Reformatorisch Dagblad, 5 juli 2016

Snel nieuw college in Gouda

ChristenUnie Gouda wil snel nieuw college 'met draagvlak in de raad'

GOUDA - 'We moeten proberen zo snel mogelijk een stabiel en breed gedragen college te vormen.' Dat betoogt Theo Krins van oppositiepartij ChristenUnie in Gouda, nadat alle wethouders maandagavond opstapten nadat de voltallige oppositie - gesteund door de VVD - een motie van wantrouwen indiende.
Het rommelt al een tijdje in de Goudse politiek. Vorige week stapte de voltallige VVD-fractie uit de coalitie na een ruzie over het wel of niet steunen van een motie door de coalitiepartijen. Naar aanleiding van deze beslissing bood VVD-wethouder Laura Werger maandagavond haar ontslag aan. 

Na de motie van de oppositiepartijen en de VVD legden ook de andere wethouders hun functie neer.

'Kruitdampen neerdalen'

Volgens Theo Krins van de Goudse ChristenUnie was het geen optie om door te gaan met een minderheidscoalitie. Datzelfde geldt voor het laten aansluiten van andere partijen om zo de resterende coalitie aan een meerderheid te helpen.

Hij wil zo snel mogelijk een stabiel en breed gedragen coalitie. 'Nu moeten de kruitdampen neerdalen, maar we moeten een wethoudersteam samenstellen die een goed span is en draagvlak heeft in de raad. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik heb de overtuiging dat het kan.

Burgemeester Schoenmaker betreurt de ontstane situatie in Gouda in hoge mate


De Goudse wethouders Daphne Bergman, Rogier Tetteroo, Jan de Laat, Laura Werger en Hilde Niezen zijn donderdagavond door de raad de wacht aangezegd. Aanleiding voor dit besluit vormt een door de meerderheid [18-17] van de gemeenteraad gesteunde motie van wantrouwen, waarin het vertrouwen in de wethouders werd opgezegd.
Alle wethouders moeten per direct afscheid nemen van hun post. Iets wat nog niet eerder is gebeurd in Gouda. Alleen burgemeester Milo Schoenmaker mag blijven zitten. Hij neemt de bevoegdheden van alle wethouders over, totdat er een nieuw college is gevormd. De burgemeester neemt volgens wettelijke regeling tot de komst van een nieuw college de lopende zaken waar. Gouda is daarmee nagenoeg (be)stuurloos en onbestuurbaar.
Burgemeester Schoenmaker: ,,Ik betreur de ontstane situatie in hoge mate. Het is nu in het belang van de stad dat er weer snel een nieuw college komt. In overleg met de raad ga ik bespreken hoe we dit proces zo snel mogelijk vorm kunnen geven.”
Thierry van Vught, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, kwam aan het begin van de bijzondere raadsvergadering na het wegvallen van wethouder Laura Werger en het dreigende afhaken van de VVD met drie opties: ,,De raad is gezamenlijk aan zet: hoe nu verder? Gouda moet in ons optiek een stabiel stadsbestuur hebben, in het licht van het aankomend reces. We hebben daarbij drie voorstellen: doorgaan met een minderheidscoalitie waarin zittende wethouders de taken van Werger verdelen, één of meerdere verkenners die gesprekken voert met de fractievoorzitters op zoek naar steun. Of het huidige college moet aftreden.”
De oppositie koos voor de laatste optie met een motie van wantrouwen en beet zich daar tot laat in de avond aan vast. Die motie viel de coalitiepartijen rauw op ’t dak. PvdA-fractievoorzitter Marion Suijker probeerde donderdagavond op de gemoederen in te spelen en ter nauwer nood de motie van wantrouwen om te zetten in een motie van afkeuring: ,,Als het college nu naar huis wordt gestuurd, is de stad maanden onbestuurbaar. Er bestaat niet zoiets als een demissionair college. Dat betekent in de praktijk dat de burgemeester er de komende tijd alleen voor staat. Het is onwenselijk, maar ook onmenselijk om dit volledig over te laten aan de burgemeester.”
,,We hebben ook afwegingen gemaakt om te kiezen voor een motie van afkeuring. Wij zijn echter van mening dat hier een casus aan vertrouwen ontbreekt. Daarom willen we de motie van wantrouwen handhaven” , zo sprak Theo Krins (CU) namens de oppositiepartijen net voor de finale stemming. Die viel negatief uit voor de coalitie. Wethouder Jan de Laat: ,,Samen met Johan Weeber heb ik Gouda Positief opgericht. Maar wat ik vanavond gehoord en gezien heb is louter Gouda Negatief.”
D66-fractievoorzitter Van Vugt zei maandagavond in een reactie dat hij de ontstane situatie moeilijk te bevatten vindt. ,,We zijn het nog aan het laten bezinken. Het is een buitengewoon bijzondere zet. Je kunt altijd vinden dat het college het niet goed doet. Maar de situatie die nu ontstaat, waarbij vier wethouders op straat worden gezet, dat is voor de stabiliteit in de stad een zéér vreemde zet. Ik snap het gewoon niet.”
De andere coalitiepartijen reageren in soortgelijke bewoordingen. Zij vrezen dat Gouda de komende tijd moeilijk te besturen valt.
De oppositie in Gouda eist nu dat er midden september een nieuwe coalitie moet zijn. De inzet van de oppositie is, dat er op 15 september een nieuw college moet zijn gevormd, met behulp van een verkenner. ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins namens de oppositie: ,,Een schone lei, dat is wat deze stad nu nodig heeft.”vrijdag 1 juli 2016

Goudse oppositie partijen willen einde aan roerige politieke jarencollege gemeente gouda
,,De oppositie partijen streven ernaar dat op korte termijn er weer sprake zal zijn van een stabiel bestuur in onze stad, zodat de vele belangrijke opgaven die aan de orde zijn kunnen worden opgepakt. De afgelopen twee jaar zijn roerige jaren geweest in Gouda en de geloofwaardigheid van het bestuur heef veel schade opgelopen. Onze inzet is dat hier nu een einde aan komt”, aldus een passage uit een eenduidige reactie van de Goudse oppositiepartijen na het plotselinge vertrek van de VVD uit de coalitie.
De oppositie partijen kwamen donderdagavond voor spoedoverleg bij elkaar om zich te beraden op de ontstane situatie nu de VVD haar steun aan de coalitie heeft ingetrokken. De partijen zijn bezorgd over deze situatie omdat nu onduidelijk is op welke manier het besturen van de stad op een goede wijze zal gaan plaatsvinden. ,,De oppositie partijen willen op de kortst mogelijke termijn een verantwoordings debat met de college partijen en de VVD om helderheid te krijgen over de toekomst. Concreet gaan wij het verzoek indienen om dit debat op maandagavond te laten plaatsvinden. Dat betekent dat wij tevens het verzoek indienen om de voorjaarsnota op woensdagavond te behandelen”, aldus de verklaring van Theo Krins (ChristenUnie), Huibert van Rossum (CDA), Lenny Roelofs (SP), Arjan Versteeg (SGP), Ed de Lange (Gouda’s 50+), Partij Corina Kerkmans (Partij voor de Dieren), Jan de Koning (GBG).
De VVD stapte donderdagmorgen per direct uit de coalitie in Gouda. De VVD-politici zijn ontstemd omdat andere partijen in de coalitie een motie hebben gesteund, terwijl was afgesproken dat ze dat niet zouden doen.
Het gaat om de motie ‘instandhouding opvoedrelaties’ van 22 juni. Wethouder Laura Werger en de Goudse raad botsten hierover vorige week met elkaar, omdat de raad een motie aannam van de CU waarbij de wethouder wordt opgedragen zich in te spannen om de relatie tussen pleegouders en kinderen uit projectgezinnen van Horizon in stand te houden.
Horizon wil hiermee per 1 januari stoppen waardoor 31 kinderen een onzekere toekomst tegemoet gaan. Werger zei in de raadsvergadering de motie niet te kunnen uitvoeren omdat de kinderen nu niet in Gouda wonen en zij geen beslissingen buiten de eigen gemeentegrens mag nemen. Volgens de CU gaat het wel degelijk deels om Goudse kinderen en is de zorg regio breed ingekocht.
De motie werd uiteindelijk aangenomen met steun van coalitiepartijen GoPo en PvdA, terwijl wethouder Laura Werger vooraf duidelijk kenbaar had gemaakt dat de motie niet uitvoerbaar is. De wethouder had dan ook afgeraden om met de motie in te stemmen. De afspraak was volgens de VVD dat dat advies dan opgevolgd zou worden. Omdat dat nu niet gebeurd is, vindt de VVD dat zij niet meer goed kunnen samenwerken met de andere partijen. De partij gelooft niet meer in een constructieve samenwerking met de coalitiepartners.

Gouds Dagblad, 1 juli 2016

Vertrek wethouder Laura Werger lijkt een kwestie van tijd


AD, 1 juli 2016

Oppositie wil duidelijkheid voor de toekomst

Gouda Post, 1 juli 2016

Er moet meer aan de hand zijn voor opstappen VVDAD, 30 juni 2016