donderdag 26 oktober 2017

Penning voor keukenbrigade Hanepraij


Goudse Post, 25 oktober 2017

Omroeplicentie lokale omroep blijft bij RTV Gouwestad


De gemeenteraad heeft woensdagavond besloten dat de omroeplicentie voor lokale omroep Gouda naar RTV Gouwestad moet gaan. De strijd ging tussen oud gediende RTV Gouwestad en nieuwkomer GoudaFM.
De gemeenteraad van Gouda stemde voor verlenging zendvergunning naar RTV Gouwestad: 26 raadsleden waren voor en 5 stemden tegen. Daarmee blijft de licentie voor de komende vijf jaar bij RTV Gouwestad.
Gouwestad krijgt zoals verwacht niet alleen de zendmachtiging, maar ook een jaarlijkse subsidie van 42.000 euro. Wel moet de omroep van de raad vernieuwen
GoudaFM bedankte alle gemeenteraadsleden voor de gegeven mooie complimenten aan GoudaFM: van fris, innovatief, betrokken en modern. ,,Helaas heeft dit niet geresulteerd in de bijbehorende licentieadvies en dat is jammer. Het Commissariaat voor de Media zal dit nu verder onderzoeken”, aldus de omroep op Twitter.
GoudaFM zal voorlopig doorgaan als commerciële lokale omroep en zich blijven inzetten voor de inwoners van Gouda en promotie van de stad. ,,Met zowel nieuwe als oude formats in het komende mediaseizoen hopen we de luisteraar en de kijker te blijven inspireren en informeren. Bijzondere dank gaat uit naar de partijen welke voor GoudaFM hebben gestemd. Veranderingen komen altijd voort uit een kleine groep”, schrijft de omroep

Ergernis over "evacuatie van Gouda"AD, 25 oktober 2017


woensdag 18 oktober 2017

Lichte voorkeur voor Gouwestad

Gouda - Volgende week woensdag neemt de Goudse gemeenteraad een besluit over de zendmachtiging. Wordt het RTV Gouwestad die de licentie al 37 jaar in bezit heeft of wordt het de nieuwe omroep van Gouda FM
Tijdens het debat vorige week bleek een kleine meerderheid de voorkeur te geven aan Gouwestad als lokale omroep. De raad volgt hiermee het advies van BenW, die Gouwestad de licentie wil geven en niet aan GoudaFM. Wel moet de omroep wat de raad betreft flink vernieuwen, zo werd wel duidelijk tijdens het debat. Opvallend was het pleidooi van fractievoorzitter Johan Weeber van Gouda Positief. Hij vindt dat de nieuwe omroep met een fris geluid een kans verdient. "GoudaFM is meer bezig met vernieuwende mogelijkheden. Deze moderne aanpak verdient meer vertrouwen," aldus Weeber. Daaroverheen kwam Jan de Koning van GemeenteBelangenGouda (GBG) die het roerend met Weeber eens was. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop, door de organisatiestructuur van RTV Gouwestad ernstig in twijfel te trekken. "Het is Gouwestad niet gelukt een verdienmodel op te zetten en is volledig afhankelijk van subsidie," aldus Jan de Koning. "De organisatiestructuur is niet helder door de verschillende stichtingen en ook weigert Gouwestad de jaarcijfers openbaar te maken. Ook kan ik nergens het eigen vermogen van Gouwestad terug vinden. Ik wil dit eerst goed uitgezocht hebben, alvorens een beslissing te nemen."
Volgens wethouder Daphne Bergman wordt er een verkeerd beeld geschetst als zou Gouwestad de jaarcijfers achterhouden. "Jaarlijks legt Gouwestad verantwoording af ten aanzien van de subsidie. De jaarrekeningen zijn ook niet vertrouwelijk." Theo Krins (CU) vindt het onbegrijpelijk dat er gediscussieerd wordt over zaken die niet tot de criteria behoren. Hij wees vooral op het succes van de brede programmering van Gouwestad. GBG en GoPo blijven tegen het verlenen van de zendmachtiging aan Gouwestad en wisten ook de VVD aan het twijfelen te krijgen. "Ik heb een onderbuikgevoel omdat we een incompleet beeld hebben gekregen," aldus fractievoorzitter Ronald Verkuijl. "Ik verwacht echt meer zekerheid van Gouwestad." Inmiddels zijn partijen op hun wenken bediend en zijn alle stukken, die van belang worden geacht, beschikbaar gesteld. "Wij vinden het schrijnend dat partijen denken dat wij iets te verbergen hebben. In tegenstelling tot BV's hoeven stichtingen hun jaarcijfers niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn altijd een transparante organisatie geweest. Niets is bij ons geheim," stelt voorzitter Henk Hoogmoed in een reactie.
Noot op persoonlijke titel
Nu alle stukken op tafel liggen, is het nog maar de vraag of GBG zijn standpunt wijzigt. Zoals bekend is Theo Lucas burgerraadslid voor GBG en betrokken bij het mediabedrijf dat in de race is voor de zendmachtiging. Een burgerraadslid heeft dan wel geen stembevoegdheid, hij kan wel invloed uitoefenen. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze belangenverstrengeling van invloed zal zijn op het stemgedrag.
Goudse Post / Marianka Peters wo 18 okt 2017, 10:06 

donderdag 12 oktober 2017

zondag 1 oktober 2017

Theo Krins lijsttrekker voor ChristenUnie Gouda


Theo Krins is op 28 september in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Gouda gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Hij vindt het een eer om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en wil zich graag blijven inzetten voor de stad Gouda.
Theo Krins (1964) is getrouwd, vader en opa en woont in de wijk Goverwelle. In het dagelijks leven is Krins manager bij Scildon (voorheen Legal & General). Vanaf 2007 is hij raadslid en
sinds 2014 is hij tevens fractievoorzitter.
Krins heeft zich in de afgelopen jaren vooral ingezet voor de veiligheid van de stad, het openbaar bestuur, de monumenten in de binnenstad en het financiële beleid. Krins: ,,Samen met de andere kandidaten van de lijst wil ik mij ook de komende jaren weer inzetten voor een veilig, duurzaam en sociaal Gouda”.
Over zijn ambities voor de komende periode merkt Theo Krins op: ,,In 2022 vieren we 750 jaar stadsrechten in Gouda. Het is belangrijk dat de panden in de binnenstad er dan prachtig
uitzien. Om dit mogelijk te maken willen we particulieren stimuleren onderhoud te plegen. We pleiten daarom voor het onder voorwaarden verstrekken van leningen door de gemeente.”
,,Het aantal inbraken baart ons zorgen”, vervolgt Krins, ,,We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel
wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”
Theo Krins geeft verder aan dat de gemeente Gouda zich moet blijven inzetten voor een aantrekkelijk Gouda voor bewoners en toeristen. Daarom vindt hij een initiatief als de
Cheese Experience een goede ontwikkeling. De ChristenUnie is voorstander van een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente Gouda om dit mogelijk te maken.
Op het gebied van duurzaamheid is de ChristenUnie ambitieus. Krins noemt enkele speerpunten: ,,Bij nieuwbouwprojecten worden woningen wat ons betreft niet meer aangesloten op het gasnet. Verder wil de ChristenUnie dat met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. Ook willen we meer groen in Gouda.”
In het sociaal domein is de ChristenUnie mede door haar wethouder Corine Dijkstra bijzonder actief. Er is veel aandacht geweest voor de organisatie door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeente. Krins: ,,De komende periode wil de ChristenUnie de cultuuromslag verder stimuleren; meer sturen op kwaliteit, cliënt tevredenheid en het samenhangend benaderen van vraagstukken op gebied van werk, activering en inkomen. Minder bureaucratie en minder administratieve lasten door regionale samenwerking en integrale inkoop van zorg.”
Daarnaast wil de ChristenUnie de omslag maken naar meer preventie en maatwerk door een gezondheidsprofiel voor alle Goudse wijken. Ook wordt ingezet op preventief beleid ter
voorkoming van negatieve gevolgen voor kinderen bij echtscheidingen en bij schuldenproblematiek. ,,In de komende weken zal de laatste hand worden gelegd aan het verkiezingsprogramma,
eind oktober zal dit aan de leden worden voorgelegd”, besluit Krins.