dinsdag 5 juli 2016

Burgemeester Schoenmaker betreurt de ontstane situatie in Gouda in hoge mate


De Goudse wethouders Daphne Bergman, Rogier Tetteroo, Jan de Laat, Laura Werger en Hilde Niezen zijn donderdagavond door de raad de wacht aangezegd. Aanleiding voor dit besluit vormt een door de meerderheid [18-17] van de gemeenteraad gesteunde motie van wantrouwen, waarin het vertrouwen in de wethouders werd opgezegd.
Alle wethouders moeten per direct afscheid nemen van hun post. Iets wat nog niet eerder is gebeurd in Gouda. Alleen burgemeester Milo Schoenmaker mag blijven zitten. Hij neemt de bevoegdheden van alle wethouders over, totdat er een nieuw college is gevormd. De burgemeester neemt volgens wettelijke regeling tot de komst van een nieuw college de lopende zaken waar. Gouda is daarmee nagenoeg (be)stuurloos en onbestuurbaar.
Burgemeester Schoenmaker: ,,Ik betreur de ontstane situatie in hoge mate. Het is nu in het belang van de stad dat er weer snel een nieuw college komt. In overleg met de raad ga ik bespreken hoe we dit proces zo snel mogelijk vorm kunnen geven.”
Thierry van Vught, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, kwam aan het begin van de bijzondere raadsvergadering na het wegvallen van wethouder Laura Werger en het dreigende afhaken van de VVD met drie opties: ,,De raad is gezamenlijk aan zet: hoe nu verder? Gouda moet in ons optiek een stabiel stadsbestuur hebben, in het licht van het aankomend reces. We hebben daarbij drie voorstellen: doorgaan met een minderheidscoalitie waarin zittende wethouders de taken van Werger verdelen, één of meerdere verkenners die gesprekken voert met de fractievoorzitters op zoek naar steun. Of het huidige college moet aftreden.”
De oppositie koos voor de laatste optie met een motie van wantrouwen en beet zich daar tot laat in de avond aan vast. Die motie viel de coalitiepartijen rauw op ’t dak. PvdA-fractievoorzitter Marion Suijker probeerde donderdagavond op de gemoederen in te spelen en ter nauwer nood de motie van wantrouwen om te zetten in een motie van afkeuring: ,,Als het college nu naar huis wordt gestuurd, is de stad maanden onbestuurbaar. Er bestaat niet zoiets als een demissionair college. Dat betekent in de praktijk dat de burgemeester er de komende tijd alleen voor staat. Het is onwenselijk, maar ook onmenselijk om dit volledig over te laten aan de burgemeester.”
,,We hebben ook afwegingen gemaakt om te kiezen voor een motie van afkeuring. Wij zijn echter van mening dat hier een casus aan vertrouwen ontbreekt. Daarom willen we de motie van wantrouwen handhaven” , zo sprak Theo Krins (CU) namens de oppositiepartijen net voor de finale stemming. Die viel negatief uit voor de coalitie. Wethouder Jan de Laat: ,,Samen met Johan Weeber heb ik Gouda Positief opgericht. Maar wat ik vanavond gehoord en gezien heb is louter Gouda Negatief.”
D66-fractievoorzitter Van Vugt zei maandagavond in een reactie dat hij de ontstane situatie moeilijk te bevatten vindt. ,,We zijn het nog aan het laten bezinken. Het is een buitengewoon bijzondere zet. Je kunt altijd vinden dat het college het niet goed doet. Maar de situatie die nu ontstaat, waarbij vier wethouders op straat worden gezet, dat is voor de stabiliteit in de stad een zéér vreemde zet. Ik snap het gewoon niet.”
De andere coalitiepartijen reageren in soortgelijke bewoordingen. Zij vrezen dat Gouda de komende tijd moeilijk te besturen valt.
De oppositie in Gouda eist nu dat er midden september een nieuwe coalitie moet zijn. De inzet van de oppositie is, dat er op 15 september een nieuw college moet zijn gevormd, met behulp van een verkenner. ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins namens de oppositie: ,,Een schone lei, dat is wat deze stad nu nodig heeft.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten