dinsdag 23 februari 2010

Politici willen excuses van VVDGOUDA - De lijsttrekkers van PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Gemeentebelangen Gouda, D66 en Gouda Positief vinden het volstrekt onacceptabel hoe de VVD in de Telegraaf en andere media Gouda haar burgers in de publiciteit heeft gebracht.
“De Goudse VVD-fractie verstuurde een persbericht aan de Telegraaf waardoor goedwillende jongeren die rond de kerstperiode activiteiten organiseerden in de wijk Oosterwei werden afgeschilderd als criminelen. Het beeld werd neergezet alsof de gemeente Gouda criminelen heeft afgekocht zodat ze zich rustig zouden houden. Dit beeld is volstrekt onjuist. Er is niet alleen op rechtmatige wijze subsidie verstrekt aan een initiatief vanuit de wijk maar bovendien werd dit gesteund door het wijkteam. De VVD had dit kunnen en moeten weten maar heeft voor verzending van het persbericht geen contact gezocht met de gemeente.
In een verkiezingscampagne is veel geoorloofd, maar de feiten moeten wel kloppen. Je moet de kiezer geen foute voorstelling van zaken voorhouden. Natuurlijk kunnen we als politieke partijen van mening verschillen over het subsidiebeleid van de gemeente. De VVD heeft de afgelopen vier jaar volop gelegenheid gehad om dit te wijzigen maar heeft dit nadrukkelijk niet gedaan.
Ook voor de besteding van het € 3-budget en de Gouda-ontmoet-gelden hebben zij geen voorbehoud gemaakt. Bovendien was het juist de VVD die zich vaak publiekelijk uitsprak tegen teveel regelgeving en pleitte voor snellere procedures. Door op deze manier de publiciteit te zoeken heeft de VVD veel schade berokkend aan de betreffende jongeren en aan onze stad als geheel. Voor een partij die zegt veel waarde te hechten aan marketing en het positief op de kaart zetten van Gouda een onbegrijpelijke actie.
Zowel in hun officiĆ«le verklaring als in persoonlijke contacten weigert de VVD verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane schade. Hierdoor blijft het beeld bestaan dat de VVD deze zaak gebruikt in hun verkiezingscampagne ten koste van de stad en de betrokken jongeren. Het zou de VVD passen om dit beeld recht te zetten door publiekelijk excuses aan te bieden voor de manier waarop ze deze zaak in de publiciteit hebben gebracht.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten