vrijdag 19 maart 2010

Theo Krins: 'Straattuig wordt niet beloond'

GOUDA - Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) blikt terug op (wederom) een politiek roerig weekje.

In politiek Den Haag was Gouda deze week even een hot issue door een spoeddebat over het feestje dat jongeren in Oosterwei in december 2009 hadden georganiseerd met contant verkregen geld."PVV en Trots op Nederland trokken alle registers open", zegt Theo Krins. "Ze spraken voortdurend over 'Marokkaans tuig' en 'Marokkaanse straatterroristen'. Het leek er sterk op dat het gebeuren in Gouda alleen als alibi gebruikt werd om op populistische wijze over Marokkanen te kunnen spreken.

Op één of andere manier wil het vaak niet lukken om in de politiek op een afgewogen manier de problemen rond overlastgevende jongeren met elkaar te bespreken."Zeker in de landelijke politiek voert het populisme de boventoon, of wellicht beter gezegd: het krijgt de meeste aandacht en domineert de publieke opinie. "Ik vind het echt onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer een debat voert over een onderwerp dat Gouda aangaat en waar ze zich helemaal niet mee moet bemoeien. Net zo vreemd vindt ik de conclusie van de PVV, VVD en Trots op Nederland dat Gouda geld heeft gegeven voor Marokkaans tuig."Het bewijs wordt gebaseerd op het feit dat mogelijk jongeren op het feest zijn geweest, die ook overlast veroorzaken en wellicht crimineel zijn. "Dat is werkelijk een absurde redenering. Je moet kijken naar wie het organiseerden en niet naar mogelijke bezoekers. Stoppen we dan ook de subsidie voor bijvoorbeeld een schouwburg of museum, omdat daar mogelijk criminelen naar toe gaan?"

Krins doet nog eenmaal een poging om de feiten helder weer te geven en waarom het geld gegeven is
"Binnen Gouda hebben een aantal wijkteams een stichtingsvorm en een aantal wijkteams (nog) niet. Als een wijkteam een stichting is kan de gemeente het 3 euro budget aan het begin van het jaar overmaken aan het wijkteam. Het wijkteam beschikt dan zelf over het geld en verantwoordt dit achteraf met een financiële afrekening. In 2009 was het Wijkteam Oost geen stichting. Bij een initiatief van het wijkteam werd er daarom per initiatief geld bevoorschot en achteraf afgerekend. Zo ook in het geval van het jongereninitiatief in de kerstperiode.

De jongeren die het geld kregen hadden goede bedoelingen en staken hun nek uit in de wijk Oosterwei.
Demissionair minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) vindt het daarom terecht prima dat Gouda het initiatief heeft beloond van vijf jongeren, die niets te maken hebben met de sneeuwbalincidenten die zich in december hebben voorgedaan. Middelkoop: "Het zijn jongeren met goede pit die zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat van de stad." Ze verdienen volgens de PvdA fractie niet de pek en veren die ze hebben gekregen. En als de heer Fritsma (PVV) dan zegt dat Gouda capituleert voor straatterroristen, slaat hij de plank echt mis.

Als we de problematiek in Gouda rond de (Marokkaans Nederlandse) jongeren op een goede wijze willen aanpakken, moeten we ons wel op feiten baseren en zorgvuldig zijn met het naar buiten brengen van verhalen. Door zaken op te blazen, uit haar verband te rukken of zelfs onjuist weer te geven, bewijzen we (de leefbaarheid van) onze stad en deze jongeren geen dienst en lossen we de problemen zeker niet op.

Ik ga zeker niet voorbij aan allerlei vormen van overlast en geweld in onze stad, die ronduit zorgelijk zijn. Het zal nog veel tijd en energie kosten om hierin een verbetering te bewerkstelligen. Maar naar mijn mening moeten we dat proces zorgvuldig en constructief bezien, goede initiatieven omarmen en zaken die niet goed lopen kritisch evalueren en waar verbetering mogelijk is, zal ik daar namens de ChristenUnie op blijven aandringen."

Bron: Goudse Post, 19 maart 2010
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/maart/19/theo_krins_straattuig_wordt_niet_beloond_

Geen opmerkingen:

Een reactie posten