zaterdag 8 september 2018

Geld volière Van Bergen IJzerdoornpark uit nieuw potje

AD, 8 september 2018


De bijdrage in het AD is gebaseerd op de beantwoording van vragen die door de fractie van de ChristenUnie aan het college zijn gesteld:

Sinds 2015 draagt het wijkteam Nieuwe Park met vrijwilligers en scholieren zorg voor de vogels en het onderhoud in en om de volière in het van Bergen IJzendoornpark. Over de financiering van de verzorgingskosten (zaad, geneesmiddelen e.d.) blijkt verwarring te zijn. Het wijkteam gaat er vanuit dat de gemeente of Goudapot een bijdrage levert. De vogels zijn door goede zorg gezond en veel inwoners en kinderen van de buurt en van Gouda genieten van de volière. Wat is er nodig? 
Inmiddels is echter ook groot onderhoud aan de volière noodzakelijk en is het wijkteam op zoek naar financiering hiervoor. Helaas heeft dit zowel bij de gemeente als de Goudapot nog niets opgeleverd. Dit valt slecht bij de vrijwilligers die zich elke dag belangeloos voor de volière inzetten. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen gesteld hierover:

  1. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat we vrijwilligers die vele uren steken in het onderhoud van de volière en de verzorging van vogels moeten ondersteunen bij de financiering van het noodzakelijke onderhoud van de volière?
  2.  In hoeverre is het college bekend met de afwijzing van het verzoek van €1.400,- door GoudApot voor het noodzakelijke groot onderhoud aan de volière en dat hierbij door GoudApot is doorverwezen naar de gemeente Gouda? 
  3. Wat is de reden van de gemeente Gouda om dit verzoek eveneens niet in te willigen, daarbij in aanmerking nemend dat het wijkteam bijna de helft van de kosten (€ 1100,-) zelf beschikbaar heeft gesteld?
  4. In hoeverre is het college alsnog bereid het bedrag voor het groot onderhoud aan de volière te subsidiëren en ook een jaarlijkse bijdrage te geven voor voer, stro e.d. voor de verzorging van de vogels?  
http://christiaanquik.blogspot.com/2018/07/bijdrage-nodig-voor-behoud-voliere-van.html

Naam IJsselhof bijna terug


AD, 6 september 2018


Berichtgeving naar aanleiding van vragen door de ChristenUnie:


De ChristenUnie heeft gevraagd wanneer de naam IJsselhof terugkeert op de muur van de begraafplaats.  
Hieronder het antwoord dat we van Yarden hebben gekregen:

"Yarden heeft in mei een voorstel voor de belettering ingediend bij de ODMH. Dit voorstel is in juli afgewezen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw voorstel, dit is begin september gereed. Na goedkeuring van de ODMH worden de letters in productie genomen en daarna aangebracht."