donderdag 23 juni 2016

Toename kosten Jeugdzorg roept bij raad Gouda vragen op

Toename kosten Jeugdzorg roept bij raad vragen op

Gouda – Raadsleden in Gouda zijn onaangenaam verrast door de informatie, op de website van inkooporganisatie NSDMH, dat er 17 procent overschrijding is van het Jeugdzorg budget. Deze informatie is volgens de raadsleden belangrijk voor de bespreking van de Kadernota en ze vinden het daarom onbegrijpelijk dat het college deze informatie niet heeft gedeeld met de raad.
De ChristenUnie, CDA, SP, Gouda’s 50+, SGP, GBG, Partij voor de Dieren en Gouda Positief hebben vragen gesteld over de groeiende zorgbehoefte onder de jeugd in Gouda. Door deze toegenomen zorgvraag is de verwachting dat het budget voor de Jeugdzorg in 2016 met bijna 6 miljoen wordt overschreden. Dat is zo’n 17 procent, staat te lezen op de website van het NSDMH, en daarmee ontstaat er volgens de raadsleden een fors gat in de begroting van gemeente Gouda.
‘Als raad zijn we niet geïnformeerd’
Wout Schonewille van de ChristenUnie hierover: “Als raad zijn we over deze cijfers niet geïnformeerd en dat baart ons zorgen. Te meer omdat we binnenkort in de raad over de jaarcijfers spreken en daarvoor is deze informatie essentieel. Daarbij willen wij dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft.”
Eerst oorzaken groeiende zorgbehoefte achterhalen“Er zal voordat er met zorgaanbieders afspraken worden gemaakt over de inkoop van jeugdzorg voor 2017 duidelijkheid moeten komen over de achtergronden en oorzaken van de groeiende zorgbehoefte. Nu wordt vooral gestuurd op goedkopere jeugdzorg, maar we moeten niet hebben dat kinderen daardoor tussen wal en schip gaan vallen”, stelt raadslid Eppy Boschma van het CDA.
De indieners van de vragen willen naast duidelijkheid over oorzaken ook dat het college de raad actiever informeert over de ontwikkelingen in de jeugdzorg in Gouda. Het is volgens hen onbegrijpelijk dat deze essentiële informatie niet gedeeld is met de raad en al op 15 juni openbaar is gemaakt op een website.
23 juni 2016


Wethouder Laura Werger botst met Goudse raad


AD, 23 juni 2016

Onderzoek naar ja/ja-sticker in Gouda


AD, 23 juni 2016

vrijdag 10 juni 2016

Geld voor de zorg, moet naar de zorg!Goudse Post, 1 juni 2016

Hoe vaak mag de spoortunnel in Gouda onderlopen? ChristenUnie stelt vragen aan college


AD, 9 juni 2016


Gouda, 31 mei 2016

Artikel 38 vragen: Spoortunnel

Op 30 mei jl. is na een hevige bui de spoortunnel opnieuw ondergelopen. Eerder constateerden we al dat op een wand al weer een donkere plek is ontstaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:

  1. In hoeverre is het college het met ons eens dat deze belangrijke route goed begaanbaar moet zijn, ook bij heftige regenval?
  2. In hoeverre is het accepteren van wateroverlast op een belangrijke route naar het centrum van de stad in lijn met aanpak in andere steden?
  3. Hoe taxeert het college het niet aanpassen van deze situatie in het licht van “Gouda, beste binnenstad”?
  4. Hoe vaak per jaar mag de tunnel onderlopen wil het nog acceptabel zijn voor het college?
  5. Wat zijn de kosten voor de gewenste aanpassing?
  6. In hoeverre is de donkere plek op de muur van de tunnel (tunnelbuis fietsers ter hoogte van uitgang P+R) het gevolg van een lekkage en wordt dit hersteld?
  
Namens de fractie van de ChristenUnie,

Theo Krins en Christiaan Quik