donderdag 23 april 2015

Poortjes station Gouda dicht


Bron: Goudse Post

Veiligheidsbeleid in Gouda scherper


Motie van ChristenUnie over inzet communicatie middelen in de buurt om preventie te verbeteren is aangenomen, evenals de motie om het aandeel van Marokkaanse Nederlanders in de criminaliteitscijfers te verlagen!

vrijdag 3 april 2015

"Geen blaam BSGR" - Belastingaanslag voor drie jaar op één dag


AD, 3 april 2015

Hieronder mijn officiële reactie richting het AD:

Bij BSGR is de situatie voor zover ik kan overzien op orde (hebben ook als enige in Nederland een internationaal keurmerk voor betrouwbaarheid validiteit). Probleem zit hem vooral bij niet deelnemende gemeenten bij de BSGR die bestanden met WOZ waardes moeten aanleveren en die dan voor waterschapsheffing worden gebruikt. 
Het komt voor dat hele gebieden ontbreken.
Bij deelnemende gebieden loopt het veel beter.

Verder is het wettelijk gezien mogelijk om 3 jaar over een aanslag te doen, hoe vervelend dat ook is voor degenen die het betreft. Soms is het ook verklaarbaar door bijvoorbeeld verbouwen e.d.

Het is van belang dat gemeentes zich hard maken voor het tijdig en compleet aanleveren van gegevens en op die manier zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners meerdere aanslagen krijgen.