zaterdag 29 juli 2017

Gevelsteen van Turfmarktkerk voor sloop behoed


AD, 28 juli 2017

De fractie van de SGP heeft - ondersteund door de ChristenUnie - artikel-38 vragen gesteld over de sloop van de Turfmarktkerk en de voorgenomen bouwplannen,