woensdag 13 maart 2013

Geen motie ChristenUnie trouwprijzenAD, 12 maart 2013

Inmiddels heeft de fractie besloten op 13 maart wel een motie in te dienen!