vrijdag 21 september 2018

Omwonenden zijn camperplaats op Klein Amerika meer dan zat

Omwonenden zijn camperplaats op Klein Amerika meer dan zat

Overlast van tientallen kampeerwagens en afval van kampeerders


Omwonenden en automobilisten ondervinden veel overlast van de camperplaats op Klein Amerika aan de rand van de Goudse binnenstad. Er zouden te veel campers staan en de kampeerders laten afval achter.

Campers die vier of vijf parkeerplekken naast elkaar in beslag nemen. Containers van bewoners die vol zitten met afval van campereigenaren. Omwonenden zijn de overlast van de parkeerplaats aan hun achtertuin meer dan zat.

Klein Amerika is een plek waar van de gemeente dertig campers mogen staan, maar in het hoogseizoen komen er veel meer, zeggen bewoners. ,,Laatst telde ik er maar liefst 85'', verzucht omwonende Germa Schouten. ,,Veel toeristen zetten hier hun camper neer. Het gebeurt ook weleens dat de campereigenaar weer lijkt door te reizen, maar later gewoon terugkeert en de camper op een ander plekje neerzet.''

,,Soms is het hier net een camping'', vult Lisette Verdouw aan, die haar auto hier weleens stalt. ,,Ze staan niet alleen op de camperplekken. Ze nemen hele parkeerplaatsen in. Wij betalen 8 euro, zij ook. Als ik verkeerd parkeer krijg ik een boete. Zij staan op meerdere parkeerplaatsen en er wordt niets aan gedaan.''
Rode lijnen
Dat het aantal campers op de parkeerplaats flink is gestegen, merkt ook bewoner Esther Koenraad. ,,Als vrienden bij mij langskomen, vinden ze moeilijk een plekje.''

Een rondje over het terrein leert dat bezitters van een camper al snel zo'n vier tot vijf parkeerplekken in beslag nemen. Campereigenaren Werner en Gerlinde Kintopf houden zich wel netjes aan de rode strepen die op het asfalt zijn aangebracht. ,,De wagen neemt veel ruimte in, maar we staan niet verkeerd'', zeggen ze.

Dit in tegenstelling tot de wagens ernaast, die over de strepen heenstaan. Over de tarieven op Klein Amerika is het tweetal zeer te spreken. ,,Veel goedkoper dan in andere landen waar we geweest zijn.''

Maar het is niet alleen het gebrek aan parkeerplaatsen, de kampeerders laten ook veel afval achter, zeggen omwonenden. ,,De buurvrouw heeft laatst haar kliko geleegd. Een dag later gooiden campereigenaren uit Spanje er vieze luiers in. Vervolgens vertrokken ze weer'', vertelt Schouten.

Ook de Goudse gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie vindt dat de handhaving op Klein Amerika tekort schiet. ,,Beheer is nodig gelet op de campingachtige taferelen'', stelt de partij, die het Goudse college van b en w om opheldering vraagt.

De gemeente Gouda wil niet reageren voordat de vragen van de ChristenUnie aan het college van burgemeester en wethouders zijn beantwoord. Eerder dit jaar liet de gemeente weten dat de donderdagen en zaterdagen het drukst zijn op Klein Amerika. ,,Dit seizoen houden we bij hoe de druk op de parkeervoorzieningen is en op grond daarvan kunnen we zo nodig voor 2019 passende maatregelen voorstellen", liet de woordvoerder destijds weten.

AD, 21 september 2018


De fractie van de ChristenUnie heeft hier onlangs vragen over gesteld aan het college:

http://theokrins.blogspot.com/2018/09/campers-veroorzaken-overlast-op-klein.html

http://christiaanquik.blogspot.com/2018/09/veel-campers-op-klein-amerika.html

Piek in inbraken in Gouda leidt tot vragen bij ChristenUnie


AD, 19 september 2018

zaterdag 8 september 2018

Geld volière Van Bergen IJzerdoornpark uit nieuw potje

AD, 8 september 2018


De bijdrage in het AD is gebaseerd op de beantwoording van vragen die door de fractie van de ChristenUnie aan het college zijn gesteld:

Sinds 2015 draagt het wijkteam Nieuwe Park met vrijwilligers en scholieren zorg voor de vogels en het onderhoud in en om de volière in het van Bergen IJzendoornpark. Over de financiering van de verzorgingskosten (zaad, geneesmiddelen e.d.) blijkt verwarring te zijn. Het wijkteam gaat er vanuit dat de gemeente of Goudapot een bijdrage levert. De vogels zijn door goede zorg gezond en veel inwoners en kinderen van de buurt en van Gouda genieten van de volière. Wat is er nodig? 
Inmiddels is echter ook groot onderhoud aan de volière noodzakelijk en is het wijkteam op zoek naar financiering hiervoor. Helaas heeft dit zowel bij de gemeente als de Goudapot nog niets opgeleverd. Dit valt slecht bij de vrijwilligers die zich elke dag belangeloos voor de volière inzetten. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen gesteld hierover:

  1. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat we vrijwilligers die vele uren steken in het onderhoud van de volière en de verzorging van vogels moeten ondersteunen bij de financiering van het noodzakelijke onderhoud van de volière?
  2.  In hoeverre is het college bekend met de afwijzing van het verzoek van €1.400,- door GoudApot voor het noodzakelijke groot onderhoud aan de volière en dat hierbij door GoudApot is doorverwezen naar de gemeente Gouda? 
  3. Wat is de reden van de gemeente Gouda om dit verzoek eveneens niet in te willigen, daarbij in aanmerking nemend dat het wijkteam bijna de helft van de kosten (€ 1100,-) zelf beschikbaar heeft gesteld?
  4. In hoeverre is het college alsnog bereid het bedrag voor het groot onderhoud aan de volière te subsidiëren en ook een jaarlijkse bijdrage te geven voor voer, stro e.d. voor de verzorging van de vogels?  
http://christiaanquik.blogspot.com/2018/07/bijdrage-nodig-voor-behoud-voliere-van.html

Naam IJsselhof bijna terug


AD, 6 september 2018


Berichtgeving naar aanleiding van vragen door de ChristenUnie:


De ChristenUnie heeft gevraagd wanneer de naam IJsselhof terugkeert op de muur van de begraafplaats.  
Hieronder het antwoord dat we van Yarden hebben gekregen:

"Yarden heeft in mei een voorstel voor de belettering ingediend bij de ODMH. Dit voorstel is in juli afgewezen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw voorstel, dit is begin september gereed. Na goedkeuring van de ODMH worden de letters in productie genomen en daarna aangebracht."