zaterdag 31 mei 2014

Jeugdhulp op raadsagenda in Gouda

Verdieping Sociaal Domein: Jeugdhulp

Half april heeft de gemeenteraad een hele dag besteed aan het onderwerp Decentralisaties. Naast presentaties, hadden de raadsleden diverse gesprekken met cliƫnten en professionals. Een leerzame dag, waarna de conclusie was dat nog een aantal onderwerpen verder uitgediept kon worden.
Als eerste onderwerp is dat Jeugdhulp, de zorg voor onze jeugd waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk wordt. De heer Doodkorte, projectleider Jeugd voor de regio Midden-Holland prikkelde de raadsleden met zijn presentatie. Op de vraag van Corina Kerkmans (PvdD) of het niet oneerlijk is dat Kind A oplossing 1 krijgt aangeboden en Kind B oplossing 2, merkte de projectleider op dat we in de jeugdzorg “bij eigen kracht niet meer uitgaan van gelijke rechten”. Het kan namelijk zijn dat het ene kind gebaat is bij een oplossing/hulp die voor het andere kind helemaal niet handig/praktisch is. “Bij uitgaan van eigen kracht zijn de inwoners onze partners”. Mensen weten vaak zelf heel goed waar ze behoefte aan hebben, daar hoeft de gemeente niet allerlei ingewikkelde procedures op los te laten. Soms kan een simpele oplossing al afdoende zijn. Lenny Roelofs (SP) van de SP-fractie had van tevoren vragen ingediend over de besluitvorming rond de Jeugdzorg. Waar moet de raad straks wel en niet over beslissen? Hoe ziet het tijdpad hiervoor uit? Na een vraag van Wout Schonewille (CU), reageerde de projectleider met de opmerking “We moeten onze stinkende best doen om hulpvragen te beantwoorden, maar niet de illusie hebben dat we alles oplossen”. En dat zal moeilijk zijn, want “Hulpverleners en raadsleden hebben last van hetzelfde ‘gen’: ze willen graag helpen”. En terwijl het nieuwe raadslid, Anna van Popering-Kalkman (CU) nog niet eens haar maidenspeech in de raad heeft gehouden, zat zij deze verdiepingsbijeenkomst prima voor. Binnenkort zullen de onderwerpen ‘Inkoop’ en ‘Sociale Wijkteams’ verder uitgediept worden.Bron: Nieuwsbrief van de  Goudse gemeenteraad

maandag 12 mei 2014

Coalitievorming in Gouda opnieuw gestrand!

door GoudaFM / 12 mei 2014 


NUpdate 16:45 (12 mei)

Nadat een eerste coalitie poging van D66, PvdA, CU, GL en VVD was gestrand blijkt nu ook het alternatief van GoPo/GBG, G50+, CU, CDA, SGP en SP het niet te hebben gehaald.
Vandaag maakt GoudaPositief/GBG bekent dat men geen stabiel bestuur verwacht met deze coalitie. GoPo/GBG is afgelopen weekend gesprekken gestart met hun rivalen D66 en PvdA.
Een derde ronde dus. GoPo/GBG, D66 en PvdA gaan deze week onderzoeken of men tot elkaar kan komen. Daarna wordt gezocht naar aanvullende coalitiepartijen.
De achtergebleven partijen uit de tweede ronde melde middels een persbericht dat zij “vandaag onaangenaam verrast door het bericht van fractievoorzitter Johan Weeber van Gouda Positief om te stoppen met de coalitievorming met deze partijen en verder te gaan met D66 en PvdA.
De inzet was om de komende week definitief tot overeenstemming te komen en er was geen enkele indicatie vanuit Gouda Positief dat zij overwogen om zich terug te trekken van de onderhandelingstafel. Volgens de achtergebleven partijen ligt er inmiddels over bijna alle onderwerpen overeenstemming en een gedegen concept coalitie akkoord”.
De lokale politiek wordt er niet echt geloofwaardiger op.