dinsdag 7 december 2010

Krins blogt na pakjesavond


Gouda - Gemeenteraadslid Theo Krins (ChristenUnie) kreeg een bijzonder gedicht van Sinterklaas. Theo Krins blogt: “Op pakjesavond heeft de Sint mij niet vergeten en ofschoon wellicht sommigen mij graag in een zak naar Spanje hadden zien vertrekken is dit (nog) niet gebeurd. Ik kreeg van de Sint zelfs een aardige CD, verpakt in een ludieke surprise met groenafval, en een prachtig gedicht.”Uit het gedicht blijkt dat Sinterklaas vanuit Spanje de situatie in Gouda nauwgezet volgt en Theo krins wil de Gouwenaar zijn prachtige dichtregels niet onthouden:

Met zorgen ziet de Sint de Goudse toestand aan.
Krijgt in die mooie stad verloedering ruim baan?
Treedt het gezag niet op tegen geweldsdelicten,
Tegen die jongeren die normbesef verstikten?
Is Gouda machteloos om dit geweld te keren;
Is er geen krachtfiguur om dit verval te weren?

Men gooit met eieren, spuwt links en rechts op straat;
Men overvalt een bus, men treitert vroeg en laat.
Men laat zijn hond vrijuit in winkelstraten poepen.
De burger raakt ontstemd en gaat om actie roepen.
In de gemeenteraad verliest men het vertrouwen.
Partijen willen zelfs het stadsbestuur verbouwen.

Gemeentediensten zelfs delen in deze doem.
Zoals het groenbeheer, eens Gouda’s trots en roem.
Thans woekert ’t onkruid sterk en sloten gaan verloren.
Verlamming eist haar tol en geen wast geen de oren.
De toestand wordt precair, straks staan in Gouda sloppen.
Ingrid en Henk staan klaar, wie kan hen dan nog stoppen?

In ’t Sinterklaasberaad werd dit agendapunt:
In Gouda niemand meer op wie je bouwen kunt?
Na intens onderzoek kon Sint gerust gaan slapen.
Als ridder op zijn paard, een weblog als zijn wapen;
’t CU-shirt als kuras, trekt Theo Krins zijn sporen;
Rijdt strijdend door de stad met open oog en oren.

Hij stelt wat onrecht is, gans onverbloemd ten toon.
Bedrijvers van het kwaad verkrijgen zo hun loon.
Of het nu spuwers zijn of hondenbazen wezen,
Door raadslid Theo Krins wordt hen de les gelezen.
Elk’ openbare dienst, hoe ambt’lijk in presteren,
Wordt door hem doorgelicht, ontvangt dan pek of veren.

Zo kreeg het groenbeheer, als voorbeeld ’t meest recent
Van Theo een pak slaag toen eenmaal was bekend
Dat ’t onderhoud van ’t groen, aan Cyclus toegewezen,Door dit bedrijf zeer slecht of nauwelijks werd bedreven.Daar de gemeentedienst niet wenste op te treden,Moest in het openbaar die dienst in ’t boet zich kleden.

Zo kon de Sint gerust met hoop naar Gouda gaan.
Geen rellen, geen ME om hem hier bij te staan.
In alle rust en vree kon hij zijn werk volbrengen
Om alle Gouwenaars wat vreugd bij ’t leed te mengen.
Waardering toont de Sint door Theo dit te geven:
Onder verwildering ligt het toekomstig leven.

Goudse Post, 7 december 2010

vrijdag 19 november 2010

Anke Huisman oppositieleider in Gouda

Spiegeltje spiegeltje aan de wand

De raad heeft weer een week vol beschouwingen achter de rug. Allereerst natuurlijk het spoeddebat naar aanleiding van de recente jongerenoverlast in Oosterwei. Dit debat, dat drie uur duurde, overschaduwde de algemene beschouwingen, die toch het politieke hoogtepunt zouden moeten zijn

Het spiegeltje kwam van Anke Huisman, (ChristenUnie) die de aardige gewoonte van haar voorganger Gerard Schotanus om iets aan te bieden tijdens het begrotingsdebat voortgezet heeft.
In het debat was zij ook de meest actieve en felle deelnemer, genomineerd voor de titel leider van de oppositie.

Bron: Nieuwsbrief gemeenteraad

zaterdag 9 oktober 2010

Nieuwe zwembad Tobbe gaat door!

GOUDA - De nieuwe Tobbe krijgt toch twee volwaardige wedstrijdbaden. Het college heeft gekozen voor de bouw van de zogenaamde plusvariant van het nieuwe zwembad. Het nieuwe combibad zal de bestaande baden vervangen.

Bij de beslissing om toch voor de bouw van een nieuw combibad te kiezen, is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. Een andere optie was om de bestaande drie zwembaden te renoveren en af te zien van nieuwbouw. “Uiteindelijk blijkt nieuwbouw zo’n € 400.000 per jaar goedkoper te zijn dan het open houden en renoveren van de bestaande baden,” meldt wethouder Marco Kastelein (Sport). “Bovendien biedt het nieuwe zwembad veel meer kwaliteit voor verschillende doelgroepen. Zij hebben dan wel niet een zwembad naast de deur, maar krijgen wel zwemgelegenheid met veel meer kwaliteit.”

In het nieuwe combibad is ruimte voor recreatief zwemmen, zweminstructie, doelgroepzwemmen en (top)sport. Er komen onder meer twee grote (wedstrijd)baden, een doelgroepenbad met beweegbare bodem, twee peuterbaden, een buitenbad en een ligweide. In het zwembad is ook ruimte voor horeca en de kantoren van Sport.Gouda.

Begin dit jaar leek het nog onzeker of de nieuwe Tobbe zou voldoen aan het Programma van Eisen dat was opgesteld. Door het wegvallen van het thermencomplex zou een tekort ontstaan van zo’n vijf ton euro. Om dit tekort op te vangen besloot BenW het tweede wedstrijdbad iets te verkleinen. Dit stuitte op grote bezwaren van de zwemverenigingen GZC DONK en de Goudse Reddingsbrigade, die een nijpend tekort hebben aan met name wedstrijdwater. Het voorstel van raadslid Theo Krins (CU) om een tweetal varianten voor te leggen voor aanbesteding, een basisvariant met een tweede, kleiner bad en een plusvariant met een tweede, volwaardig wedstrijdbad werd raadsbreed gesteund. Uiteindelijk blijkt uit de gekozen aanbesteding dat de plusvariant 1,6 miljoen euro goedkoper is dan de raming van de gemeente. “Ik ben blij dat we toch voor de plusvariant kunnen bouwen. Goede zwemaccommodatie is een belangrijke basisvoorziening voor elke stad. De bestaande Goudse baden zijn duur in onderhoud en sluiten niet aan op de groeiende vraag. Met het nieuwe combinatiebad zetten we een belangrijke sportieve stap voor Gouda.”

Ook de Goudse zwemvereniging GZC DONK is blij dat voor de plusvariant is gekozen. “Het nieuwe zwembad is een verrijking voor Gouda. Niet alleen voor de topsport, maar vooral voor de breedtesport,” aldus een opgetogen voorzitter Jack Weber. “Tot nu toe lukt het ons niet om de breedstesport goed aan te bieden. Met het nieuwe zwembad kunnen we dit verder ontwikkelen, zoals zwemmen voor gehandicapten dat door de KNZB erg wordt gestimuleerd.” Dat met het nieuwe zwembad de wachtlijsten voor het leszwemmen straks tot het verleden behoren, noemt Weber een bijkomend voordeel.
“De Trefkuil en Spaardersbad zijn echt niet meer van deze tijd. Het nieuwe zwembad ligt straks weliswaar niet meer om de hoek, maar heeft wel veel meer kwaliteit.”

Het nieuwe combibad gaat 19,3 miljoen euro kosten, 1,6 miljoen goedkoper dan de eerdere raming. Dit bedrag is inclusief de sloop van de bestaande accommodatie en sanering van de grond.

BAM Utiliteitsbouw gaat de nieuwe Tobbe, die op de plek van het huidige buitenbad komt, bouwen. Het binnenbad blijft tijdens de bouw open, zodat de huidige zwemactiviteiten niet stil komen te liggen. Begin 2011 start de sloop van het huidige buitenbad. Medio 2013 kunnen de eerste waterpolowedstrijden worden gespeeld.

Bron: Goudse Post / Marianka Peters

vrijdag 24 september 2010

Burgemeester is beschadigd
GOUDA - Gemeenteraadslid Theo Krins (ChristenUnie) spreekt van een slagveld na de politieke gebeurtenissen deze week in Gouda en constateert onder meer dat burgemeester Wim Cornelis niet met concrete maar met vage aanwijzingen is beschadigd. “De tijd heelt alle wonden maar de littekens zullen blijven.”

Krins blogt: “Na een besloten vergadering over de integriteit van de burgemeester rond de aankoop van een woning in Elmina (Ghana) besloot een grote meerderheid dat een onderzoek naar ‘de schijn van belangenverstrengeling’ rond die aankoop niet nodig is. Er werd een persbericht opgesteld en de zaak leek duidelijk.
De volgende dag ontstond er echter op Forum Gouda en de weblog van collega Michel Klijmij een heftig dispuut over wat er gebeurd is op deze vergadering. Er zijn zware woorden tegen raadsleden onderling gebruikt, die later weer zijn bijgelegd, maar wat mij opviel, is dat de raad vooral met zichzelf is bezig geweest en enkelen vooral hun eigen opstelling en inbreng centraal stellen, terwijl het voor de lezers nog niet mogelijk is om zelf een evenwichtig beeld te vormen, daar het verslag nog moet worden gepubliceerd.

We moeten als raadsleden goed beseffen dat we vertegenwoordigers van de Goudse bevolking zijn en naar hen toe een voorbeeldfunctie hebben. De discussies en aantijgingen die nu via de ‘social media’ worden gevoerd dragen niet bij aan een positieve beeldvorming naar de raad toe en geven een beeld van een verdeelde raad die met elkaar aan het ‘knokken’ is en waarbij de burgemeester lijdend voorwerp is. Jammer dat het allemaal zo loopt. Hilde Niezen (GL) heeft gelijk dat reacties beter hadden kunnen komen nadat het verslag over deze avond openbaar wordt, zodat iedereen zelf eerst een beeld kan vormen over wat er in totaliteit op deze avond is gezegd en hoe de vork in de steel zit.

Als er na de besloten vergadering enkel was opgeroepen om openbaarmaking van het verslag, was dat prima geweest. Die openbaarmaking komt er overigens nu ook, na een raadsbesluit hierover gisteravond. Maar er is veel meer - buiten die vergadering - gezegd en dat had niet gemoeten. Gouda Positief had overigens veel ellende kunnen voorkomen door eerst een gesprek met de burgemeester aan te gaan. De burgemeester was (en is!) van harte bereid volledig inzage te geven, maar GoPo koos voor een andere weg.

Daarbij komt de partij niet met concrete, voor de raad toetsbare, feiten. We moesten volstaan met vage aanwijzingen en er werd verwacht dat we op basis daarvan een besluit zouden nemen. Dat is m.i. niet de manier waarop je met integriteit binnen de politiek dient om te gaan. Nu de rook is opgetrokken en ik het ‘slagveld’ overzie moet ik concluderen dat er schade is aangericht, in de eerste plaats aan de burgemeester, maar daarnaast aan de raad en de onderlinge verstandhouding binnen de raad.

De tijd heelt alle wonden, maar de littekens zullen blijven.”

woensdag 1 september 2010

Groene ombudsman

Marianka Peters

Als het gras en onkruid weelderig groeit, noemen we het achterstallig groenonderhoud. Als het gras door Cyclus lekker kort is gemaaid, voelen we ons aangetast in onze privacy. Bewoners in Achterwillens is een strook struiken beloofd langs het fietspad dat op grote afstand en gescheiden door een sloot van de woningen ligt. Struiken van drie meter hoog zodat niemand eroverheen kan gluren. Zodoende kunnen ze genieten van hun privacy. Wat zich vervolgens achter die struiken afspeelt, zal ze een zorg zijn. En we weten allemaal wat voor narigheid zich op onoverzichtelijke wandel- en fietspaden kan voordoen. Ik zou in ieder geval mijn kind een andere route laten fietsen.

Maar goed, de gemeente heeft het de bewoners beloofd en via onze groene ombudsman wordt het nu min of meer afgedwongen. Ik krijg er een beetje nare smaak van. Zijn we nou nooit eens tevreden. Woon je op één van de mooiste plekjes in Gouda, met een vrij uitzicht, is het nog niet goed. Wat een gedoe allemaal. Als je zonodig privacy wilt, zet je toch zelf een paar struiken achterin je tuin. We wonen met zeventigduizend zielen op een stukje grond van nauwelijks vier bij vier kilometer. Er zijn legio mensen die bovenop elkaar gepakt wonen en maar heel weinig ruimte en privacy om zich heen hebben. Sterker nog, als ik mijn best doe, kan ik zo het eten van het bord van mijn overbuurman afkijken. Kijk eens naar de wereld om je heen. Wordt het niet eens tijd dat we tevreden zijn met wat we hebben, in plaats van alsmaar te klagen.

Door: Marianka Peters

Vragen over De Ark

woensdag 25 augustus 2010

FF Tussendoor

Door: Marianka Peters / Goudse Post / 24 augustus 2010
Marianka Peters
Marianka Peters
Over een paar maanden gaan we gladjes de winter door. Althans, als we de mooie verbeterplannen van Cyclus mogen geloven. Terwijl raadslid Theo Krins zich nog druk maakt over het achterstallig groenonderhoud in de stad, waarvan het onkruid na een pittige regenbui net zo hard de grond weer uitschiet, is Cyclus al druk bezig met de voorbereidingen voor het winterseizoen. Als je het dikke rapport leest, moet Cyclus wel over een vooruitziende blik beschikken en dagelijks als een amateurmeteoroloog de weerradars in de gaten houden. Met een lange lijst aanbevelingen wordt het wiel opnieuw uitgevonden, terwijl het in mijn ogen allemaal veel makkelijker kan. Kijk eens naar onze oosterburen. Zij hebben het in de winter nog veel lastiger met dat heuvelachtige landschap. Van paniek is hier geen sprake, maar hier wordt puur de ouderwetse ‘Deutsche Gründlichkeit’ gehanteerd. Niet dat ik daar altijd van gecharmeerd ben, maar in dit geval hebben zij een voorbeeldfunctie. In Duitsland worden al voorzorgsmaatregelen genomen nog voordat de eerste sneeuwbui is gevallen. Niet paniekerig gaan strooien als het eigenlijk al te laat is en de Eerste Hulp overuren draait. Nee, op stoepen, fietspaden en oversteekplaatsen wordt regelmatig heel fijn grind gestrooid. Moet je eens opletten wat dat voor effect heeft. Weg aangekoekte resten, modder- en glibberpartijen. Wat mij betreft hoef je je echt niet te schamen om de kunst bij de buren af te kijken. Overigens lijkt het mij onmogelijk om alle straten en stoepen in onze stad mee te nemen in de strooiroutes. In plaats daarvan zou je ook een beroep op de burger kunnen doen. Zorg dat er voldoende kisten met strooizout staan, zodat mensen hun eigen straatje schoonhouden. Dat doen we spreekwoordelijk gezien toch graag?

vrijdag 6 augustus 2010

Theo Krins kleurt groen


Goudse Post
05 aug 2010


GOUDA - Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) houdt zich deze zomer nadrukkelijk bezig met het groenonderhoud in Gouda. Met zijn initiatief om wantoestanden aan de kaak te stellen schiet Krins in de roos. Opnieuw blogt hij erop los, deze keer over de reacties en het hoge onkruid bij het Ronssepad.

Raadslid Theo Krins van de ChristenUnie: “Het onderwerp (groen)onderhoud in het openbaar gebied blijft de gemoederen flink bezighouden en de Goudse Post heeft het zelfs op de voorpagina over ‘met vuur spelen’ en merkt op dat ik “kennelijk mijn controlerende taak de afgelopen jaren niet heb uitgevoerd”.

Sommigen beweren zelfs dat ik me niet in zou zetten voor de belangen van de bewoners in de stad. Marianka Peters (Goudse Post) vindt dat ik me opwerp als ombudsman en in mijn nopjes zou zijn over mijn successen.”

“Het zal wel te maken hebben met het gegeven dat ik raadslid ben en de door mij gekozen toonzetting, maar ik herken me totaal niet in deze kritiek. De ChristenUnie heeft zich altijd ingespannen voor een schoon en goed onderhouden stad. Ik heb me enige jaren geleden o.a. ervoor ingezet dat het Willem Vroesenplantsoen beter onderhouden wordt, mijn collega Gerard Schotanus heeft zich o.a. ingezet voor beter onderhoud rond de St.-Janskerk, het Omlooppad en Park Atlantis. We doen ons werk vaak in stilte, maar we hebben zeker niet zitten slapen.”

“Daarnaast ben ik helemaal niet trots op zgn. successen, maar ik baal juist dat zoveel bewoners vele malen moeten melden en dan nog geen resultaat zien en dat stel ik aan de kaak. Mijn gemelde ‘succes’ over het eiland was cynisch bedoeld, want het had natuurlijk al lang geregeld moeten zijn en het direct reageren na het stuk in het AD vond ik bepaald geen sterke actie van Cyclus!

Wellicht denkt u, maar waarom treed je juist nu naar buiten? Het antwoord is eenvoudig: de laatste tijd is het onderhoud behoorlijk verslechterd en ik kreeg sinds mei van diverse kanten meldingen. Dat was voor mij aanleiding om stevig aan de bel te trekken.”

Inmiddels heeft Theo Krins alweer een volgend groenschandaal, ditmaal over het Ronssepad. “Bewoners aan de Ronsseweg zijn in 2009 geconfrontreerd geweest met werkzaamheden in het gazon, vanwege het verleggen van kabels en gasleidingen en het plaatsen van afsluiters. Gevolg van deze werkzaamheden: veel troep en onkruid tot een hoogte van soms wel 1.30 meter. Diverse bewoners zijn toen in het geweer gekomen, er zijn allerlei meldingen gedaan en afgelopen mei is er toen uiteindelijk wat actie ondernomen. Er is o.a. wat gras gezaaid en wat gemaaid, maar het resultaat is niet fraai, veel kale plekken en vooral onkruid. Men noemt dit een ‘ecologisch gazon’. Als het meezit wordt in het najaar weer gemaaid, maar dan zullen ze met het gras maaien snel klaar zijn.

Een paar jaar geleden werd er volgens de bewoners nog iedere veertien dagen gemaaid. Dat is misschien wel erg veel, maar nu moeten de bewoners het doen met zicht op onkruid dat meer dan een meter hoog staat en dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

dinsdag 3 augustus 2010

Spelen met vuur

Spelen met vuur:
Raadslid Krins vergeet snel dat zijn CU in B & W zat!

Goudse Post
03 aug 2010

GOUDA - Raadslid Theo Krins heeft Cyclus met zijn blogs over achterstallig groenonderhoud de oorlog verklaard. “Het zal niemand verbazen dat Cyclus wordt genoemd als de partij die onderhoud niet of slecht uitvoert.”
Theo Krins: “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Cyclus rond het openbaar groen met veel mooie woorden probeert verwaarlozing en achterstallig onderhoud uit te leggen.”
Toen Cyclus jaren geleden de taken overnam garandeerde men de staat van onderhoud op basis van een nulmeting te hanteren. We kunnen nu constateren dat op veel plaatsen het onderhoud alleen maar slechter is geworden, dus dat men niet is nagekomen wat men destijds heeft beloofd.”
De Gouwenaar mag zich afvragen of raadslid Theo Krins niet met vuur speelt. Kennelijk heeft hij vanuit de gemeenteraad al die jaren zijn controlerende taak niet best uitgevoerd. Bovendien is ‘zijn’ ChristenUnie als vorig lid van B & W mede verantwoordelijk.

woensdag 28 juli 2010

Krins waarschuwt Cyclus

GOUDA - Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) geeft groenbeheerder Cyclus een gele kaart.

Volgens het raadslid - zo meldt hij op zijn blog - gaat het niet goed met het groenonderhoud op het eilandje tussen de Boschpolderstraat en de Voorwillenseweg.
“Dit eiland ligt er al heel lang verpauperd bij doordat er al jaren niet meer is gemaaid en ook de bomen niet meer volgens een bepaalde regelmaat worden gesnoeid. Daardoor zijn er diverse bomen (elzen) overwoekerd, is de gele lis verdwenen en de sloot (normaal zo’n 75 cm diep) is nu hier en daar bijna dichtgeslibd. Via een melding bij Meldpunt Openbaar Gebied (MOB) heb ik dit aangekaart en er volgde een lange stilte. Navraag leverde als antwoord op: ‘Deze melding is afgedaan’. Hoezo?, vroeg ik toen, want ik heb nooit wat gehoord. “Wij hebben de melding doorgegeven aan Cyclus en dan is het voor ons afgedaan”, was toen de reactie. Cyclus had echter niets van zich laten horen. (...) Na enig aandringen kwam de toezegging dat dit gebeuren zou als ook aan de Voorwillenseweg werd gemaaid. Inmiddels is het maaien gebeurd, maar het eiland is niet aangepakt. De sloot is een verhaal apart: voor zover ik heb kunnen nagaan is het niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is, wellicht de provincie. Resultaat is dat een leuke sloot, waar de kinderen in konden varen, in twee jaar tijd aan het dichtgroeien is met riet en helemaal aan het dichtslibben is. Dat alles leidt er toe dat de mensen uit Haastrecht die de Voorwillenseweg opkomen, worden geconfronteerd met een heel rommelige, onverzorgde aanblik. Bepaald geen reclame voor Gouda en een gele kaart voor Cyclus.”

vrijdag 23 juli 2010

Krins voor Gouda Erfgoedpas

GOUDA - Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) deed in het Engelse Kent inspiratie op, Krins blogt: “Het is mooi om te ervaren dat de Engelsen heel trots zijn op hun historie en erfgoed. Via de English Heritage en National Trust wordt het erfgoed zo goed mogelijk onderhouden.
Velen bezoeken jaarlijks deze locaties. Een aantal van 200.000 bezoekers per jaar wordt makkelijk gehaald. “Wat ik een heel goed initiatief vind, is dat je voor een schappelijk bedrag voor één of twee weken lid kunt worden van de English Heritage waarmee je dan met je gezin heel veel locaties “gratis” kunt bezoeken en ook geen parkeerkosten bent verschuldigd. Dit zou voor Nederland ook iets kunnen zijn om de toeristen te stimuleren om meer van onze erfgoederen te gaan bekijken. Je zou kunnen denken aan een provinciale erfgoedpas en zelfs aan een Gouda Erfgoedpas. Met zo’n pas kan iemand dan een voor kortere of langere tijd (jaarlidmaatschap) onze erfgoederen bezoeken. Door het jaarlidmaatschap automatisch te verlengen, creëer je ook een mooie bron van inkomsten voor deze goederen en dat kunnen we in deze economisch moeilijke tijden goed gebruiken.”

vrijdag 25 juni 2010

Theo Krins is blij met Wendy Ruwhof


GOUDA - Deze week is in de gemeenteraad ondermeer de verkeerssituatie in Gouda nadrukkelijk aan de orde geweest en daarbij is veel aandacht besteed aan het parkeren in Gouda.

Raadslid Theo Krins (ChristenUnie) blogt: “Al jaren is het de fractie van de ChristenUnie een doorn in het oog dat er zo weinig stappen worden genomen richting het bevorderen van parkeren aan de randen van de stad. Nu is er veel focus op de binnenstad, waardoor de verkeersdrukte en overlast in de binnenstad steeds meer zal toenemen.”


Om te vervolgen: “Als er dan toch persé dicht bij het centrum extra parkeerfaciliteiten moeten komen, dan is het veel beter als er aan de Noordzijde van het station (Bloemendaal zijde) zoveel mogelijk parkeerfaciliteiten komen en daarbij zou de Goudse Poort (transferium) ook een prachtige aanvulling zijn, mits er met grote regelmaat pendelbussen rijden. In Leiden bijvoorbeeld functioneert deze opzet prima. Bij het plan van Multi Vastgoed in het zuidelijk gebied van de Spoorzone is een grote parkeergarage gepland, die over het spoor gaat, met zowel een entree aan de zuidzijde als de noordzijde. Dit heeft grote consequenties voor de bewoners van de Kadebuurt en hierbij hebben we de wethouder gevraagd nog eens goed na te gaan of niet kan worden volstaan met uitsluitend een toegang aan de noordzijde.
Een heikel punt is tenslotte de parkeergarage Nieuwe Markt. De ChristenUnie wil deze garage, mede in verband met het streven van Multi Vastgoed om de Kleiwegbrug volledig om te vormen tot voetgangersgebied, graag sluiten of eventueel uitsluitend beschikbaar laten zijn aan bewoners en/of minder validen en ouderen. Wethouder Wendy Ruwhof gaf tijdens de raadsvergadering aan dat ze dit verzoek voorlopig zal parkeren, maar nadat ik na de raadsvergadering haar aangaf dat er nu een unieke mogelijkheid is om integraal de parkeersituatie en verkeersdrukte (in de binnenstad) te onderzoeken en dat deze parkeergarage er dan ook echt in zou moeten worden meegenomen, gaf ze aan dit alsnog te zullen doen en daarmee maakte ze ons, maar ook zeker een aantal andere fracties, blij, want nu kunnen we straks op gedegen wijze keuzes gaan maken rond parkeren en verkeersstromen.
Voor dit dossier niets dan lof voor de opstelling van Ruwhof!”

Theo Krins twittert erop los

AD, 24 juni 2010