donderdag 25 augustus 2016

Start onderhandelingen D66 PvdA GoPo CDA CU met onafhankelijk formateur


Huis van de Stad
Verkenner Hans Andersson heeft woensdagvond 24 augustus het eindrapport gepresenteerd aan de Goudse gemeenteraad. In het rapport geeft Andersson advies over de volgende stap, de formatie van een nieuw college.
Hieronder wat flarden uit het rapport, dat via de link hieronder ook is op te vragen en in te lezen.
,,Eén oplossing voor de samenstelling van een nieuw college van B&W waar alle fracties het over eens zijn – zo bleek mij in de twaalf vraaggesprekken – is er niet. Dat hoeft ook niet in een politieke arena. D66-PvdA-GoPo willen eigenlijk het liefst door en zien het belang om het CDA en/of de ChristenUnie uit te nodigen voor deelname in het college.
De ontstane bestuurscrisis heeft echter zijn prijs en dat betekent mijns inziens dat er voor de vorming van een nieuwe stabiele coalitie aan vier soorten eisen zal moeten worden voldaan:
– er zullen nieuwe verbindingen tot stand moeten worden gebracht tussen de tot heden bestaande coalitie- en oppositiepartijen
– er zal een getalsmatig ruime meerderheid in de raad moeten kunnen worden gevormd, gebaseerd op stabiele coalitiepartners
– zoveel mogelijk politieke stromingen, waaronder ook de lokale partijen, zullen in het college vertegenwoordigd moeten zijn
– er zullen programmatisch inhoudelijk en qua bestuursstijl in een nieuwe coalitie nieuwe bestuur afspraken moeten worden gemaakt.
Kortom, mijn conclusie uit deze tweede ronde luidt: start met politieke onderhandelingen onder leiding van D66 als de partij die de grootste verkiezingswinst heeft behaald én de grootste partij is geworden bij de laatste gehouden raadsverkiezingen in 2014. Met verder aan tafel om te beginnen PvdA- GoPo – CDA – CU. Steek daarbij alle energie in de voorwaarden om dit college werkelijk van de grond te brengen: qua condities en programmatisch inhoudelijk.
Voor de volgende stappen in formatieproces hebben we een draaiboek. Dit draaiboek gaat er vanuit dat er omstreeks 22 september een nieuw college kan aantreden. Nog steeds is dit mijns inziens een optimistisch scenario. Goed om naar te streven, niet goed om na te jagen als er daardoor onnodige risico’s en nieuwe problemen in het politieke proces van collegevorming ontstaan.
Gouda verdient het om na de bestuurlijke crisis een vertrouwenwekkend en politiek stabiel nieuw college van B&W te krijgen.”
Gouds Dagblad, 25 augustus 2016

http://goudsdagblad.nl/start-onderhandelingen-d66-pvda-gopo-cda-cu-onafhankelijk-formateur/


woensdag 17 augustus 2016

Wantrouwen domineert rapport verkenner Andersson


Eén woord domineert in het rapport van verkenner Hans Andersson: wantrouwen. De Goudse politiek lijkt één grote slangenkuil, waar beloftes en loyaliteit kennelijk geen waarde hebben. Waar komt al dat wantrouwen vandaan?

Was het nou moedwillige diefstal of een ongelukkige samenloop van omstandigheden? In 2013 domineert deze vraag de Goudse politiek. Na afloop van een raadsvergadering neemt GoPo-raadslid Johan Weeber een verkeerde map met documenten en een iPad met zich mee naar huis, namelijk die van wethouder Hans van den Akker (VVD). Hij bladert bij thuiskomst door de papieren en stuit op een stuk, met de wel klinkende naam 'Mogelijke munitie aan coalitiepartijen'. 
Weeber constateert dat de wethouder ambtenaren aan het werk heeft gezet om de oppositie dwars te zitten en is woedend. Van den Akker op zijn beurt is over de rooie als hij ontdekt dat zijn spullen zijn meegenomen en bekeken door Weeber. Hij laat het er niet bij zitten en doet aangifte bij de politie. Uiteindelijk gaat die niet over tot vervolging, omdat niet kan worden bewezen dat Weeber moedwillig te werk is gegaan. PvdA-fractievoorzitter Rogier Tetteroo spreekt van 'maffiascènes'.

Dolksteek tijdens coalitiegesprek


,,Vergeven oké, vergeten: dat zit er voorlopig nog niet in.'' Aan het woord is Jan de Koning, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Gouda. De 'dolksteek' uitgedeeld door Gouda Positief in de coalitieonderhandelingen van 2014 zit meer partijen nog altijd verre van lekker. Gouda Positief - GoPo - had verregaande gesprekken over coalitievorming met SP, CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen en Gouda's 50+partij.

Ed de Lange van die laatste partij zei daarover destijds in deze krant: ,,Er was een moment, waarop iedereen dacht eruit te komen. De poppetjes waren al bijna benoemd. En dan blijkt dat GoPo ondertussen al geruime tijd met de PvdA aan het praten was.'' Uiteindelijk waren het die gesprekken, die leidden tot een coalitie van GoPo, D66, PvdA, VVD en GroenLinks. GoPo mocht z'n eerste wethouder leveren: Jan de Laat. Zijn aanstelling wordt met argusogen gevolgd. ,,Een onbetrouwbaar figuur'', kenschetste Jan de Koning hem.

Fusie van de baan


Samen sta je sterk - met dat uitgangspunt besluiten GoPo en GemeentenBelangen Gouda aan de vooravond van de verkiezingen van 2014 een lijstverbinding aan te gaan. Geen tijdelijke samenwerking, nee een fusie is op handen. Maar zo ver komt het niet. De Koning stapt uit de onderhandelingen, omdat er volgens hem met enkele leden van GoPo niet valt te onderhandelen en afspraken en beloftes worden geschonden bij de vleet.

,,Bovendien heeft Johan Weeber (GoPo) gedreigd uit de fractie te stappen, als ik mij kandidaat stel voor de functie van wethouder.'' Johan Weeber stelt in deze krant verbijsterd te zijn over de stap van De Koning en zich niet te herkennen in het verhaal. Echt goed komt het niet meer tussen de twee partijen, al geven beiden inmiddels aan open in de nieuwe coalitieonderhandelingen te staan.
De PvdA en het pluche

Gouda is van oudsher een rooie stad. De PvdA en het pluche: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in Gouda. Maar de laatste verkiezingsuitslag van 2014 noopt de socialisten toch wel tot enige bescheidenheid. Het - toch al niet ruime - aantal van zeven zetels kan de partij niet vasthouden. Vijf magere zetels, daar moet de van oudsher grootste partij het mee doen.

Enige terughoudendheid past de partij na deze uitslag, beaamt fractievoorzitter Rogier Tetteroo (PvdA). Al geeft hij ook al daags na de verkiezingen aan dat hij nog niet denkt aan oppositie voeren. Hij hoopt dat de grote winnaar van de verkiezingen, D66, een plaatsje overlaat voor de sociaal-democraten aan de onderhandelingstafel. Dat laatste blijkt inderdaad het geval, en Tetteroo zelf wordt benoemd tot wethouder. De PvdA zit weer op het vertrouwde pluche.

De oppositie spreekt van 'de arrogantie van de zittende macht'. Verkenner Hans Andersson verbaast zich er vooral over dat binnen de coalitie geen enkel christelijk geluid klinkt. ,,Terwijl dit in Gouda een héél duidelijk onder de bevolking aanwezige politieke stroming is.''

'Opvoedrelaties' en de val van het college


En dan de druppel, anderhalve maand geleden. ChristenUnie raadslid Wout Schonewille komt met een motie in de raad, waarin hij wethouder Laura Werger (VVD) vraagt zich in te spannen voor pleegkinderen en het behoud van de opvoedrelaties met de gezinnen waarin ze verblijven. Deze dreigen te verdwijnen, als gevolg van bezuinigingen bij Horizon Jeugdzorg. De motie wordt onder meer gesteund door PvdA en GoPo. Werger reageert als door een wesp gestoken - en met haar de gehele partij.

De VVD trekt zich terug uit de coalitie. Dat resulteert op 4 juli dit jaar in haar vertrek. Maar daar blijft het niet bij die avond. De oppositie - naar eigen zeggen doodziek van al het politieke gesjoemel - dient een motie van wantrouwen in: bij een meerderheid van stemmen worden alle wethouders naar huis gestuurd. Vlak voor middernacht komt dit scenario precies zo uit.

ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins: ,,Deze stad verdient een stadsbestuur om trots op te zijn. Als je kijkt hoe dit college alle heikele kwesties - de moskee, Koudasfalt - oppakt, dan is er van trots geen sprake.''
AD, 17 augustus 2016  / Auteur: Anne Kompagnie
maandag 15 augustus 2016