vrijdag 15 januari 2010

Harro Janssen presenteert "Stabiel en betrokken"


Harro Janssen presenteerde gisteravond zijn verkiezingsprogramma met als thema ‘Stabiel en betrokken’. Janssen is lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de verkiezingen op 3 maart. Leden van de ChristenUnie en anderen debatteerden met Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het Goudse raadslid Anke Huisman-Mak over ‘Opgroeien en opvoeden in Gouda’. De laatste vindt dat Gouda rijp is voor een opvoeddebat.

De ChristenUnie heeft als speerpunten voor de komende tijd: een duurzame leefomgeving, een dienstbare overheid en een bloeiende samenleving. Volgens Harro Janssen houdt dat laatste onder meer in dat Gouda een stad moet zijn waarin kinderen gezond en evenwichtig kunnen opgroeienJoël Voordewind noemde de verantwoordelijkheid van ouders het uitgangspunt voor de opvoeding. Daarbij speelt ook de omgeving van het kind een belangrijke rol. Het gezin is eindelijk een factor in het overheidsbeleid geworden. De geïntegreerde aanpak door één minister heeft veel voordelen laten zien volgens de ChristenUnie. De financiële ondersteuning van kinderen is verbeterd door het kindgebonden budget. Het combineren van werk en gezin staat in de schijnwerpers.

De Centra voor Jeugd en Gezin zijn van de grond gekomen.In Gouda is eind vorig jaar het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Volgens Anke Huisman zouden ouders van daaruit gestimuleerd moeten worden om met elkaar over opvoeden te praten. Onderzoek toont aan dat daar behoefte aan is. "In andere plaatsen wordt daarvoor een opvoeddebat georganiseerd, dat moet ook in Gouda kunnen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten