vrijdag 24 september 2010

Burgemeester is beschadigd
GOUDA - Gemeenteraadslid Theo Krins (ChristenUnie) spreekt van een slagveld na de politieke gebeurtenissen deze week in Gouda en constateert onder meer dat burgemeester Wim Cornelis niet met concrete maar met vage aanwijzingen is beschadigd. “De tijd heelt alle wonden maar de littekens zullen blijven.”

Krins blogt: “Na een besloten vergadering over de integriteit van de burgemeester rond de aankoop van een woning in Elmina (Ghana) besloot een grote meerderheid dat een onderzoek naar ‘de schijn van belangenverstrengeling’ rond die aankoop niet nodig is. Er werd een persbericht opgesteld en de zaak leek duidelijk.
De volgende dag ontstond er echter op Forum Gouda en de weblog van collega Michel Klijmij een heftig dispuut over wat er gebeurd is op deze vergadering. Er zijn zware woorden tegen raadsleden onderling gebruikt, die later weer zijn bijgelegd, maar wat mij opviel, is dat de raad vooral met zichzelf is bezig geweest en enkelen vooral hun eigen opstelling en inbreng centraal stellen, terwijl het voor de lezers nog niet mogelijk is om zelf een evenwichtig beeld te vormen, daar het verslag nog moet worden gepubliceerd.

We moeten als raadsleden goed beseffen dat we vertegenwoordigers van de Goudse bevolking zijn en naar hen toe een voorbeeldfunctie hebben. De discussies en aantijgingen die nu via de ‘social media’ worden gevoerd dragen niet bij aan een positieve beeldvorming naar de raad toe en geven een beeld van een verdeelde raad die met elkaar aan het ‘knokken’ is en waarbij de burgemeester lijdend voorwerp is. Jammer dat het allemaal zo loopt. Hilde Niezen (GL) heeft gelijk dat reacties beter hadden kunnen komen nadat het verslag over deze avond openbaar wordt, zodat iedereen zelf eerst een beeld kan vormen over wat er in totaliteit op deze avond is gezegd en hoe de vork in de steel zit.

Als er na de besloten vergadering enkel was opgeroepen om openbaarmaking van het verslag, was dat prima geweest. Die openbaarmaking komt er overigens nu ook, na een raadsbesluit hierover gisteravond. Maar er is veel meer - buiten die vergadering - gezegd en dat had niet gemoeten. Gouda Positief had overigens veel ellende kunnen voorkomen door eerst een gesprek met de burgemeester aan te gaan. De burgemeester was (en is!) van harte bereid volledig inzage te geven, maar GoPo koos voor een andere weg.

Daarbij komt de partij niet met concrete, voor de raad toetsbare, feiten. We moesten volstaan met vage aanwijzingen en er werd verwacht dat we op basis daarvan een besluit zouden nemen. Dat is m.i. niet de manier waarop je met integriteit binnen de politiek dient om te gaan. Nu de rook is opgetrokken en ik het ‘slagveld’ overzie moet ik concluderen dat er schade is aangericht, in de eerste plaats aan de burgemeester, maar daarnaast aan de raad en de onderlinge verstandhouding binnen de raad.

De tijd heelt alle wonden, maar de littekens zullen blijven.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten