dinsdag 7 december 2010

Krins blogt na pakjesavond


Gouda - Gemeenteraadslid Theo Krins (ChristenUnie) kreeg een bijzonder gedicht van Sinterklaas. Theo Krins blogt: “Op pakjesavond heeft de Sint mij niet vergeten en ofschoon wellicht sommigen mij graag in een zak naar Spanje hadden zien vertrekken is dit (nog) niet gebeurd. Ik kreeg van de Sint zelfs een aardige CD, verpakt in een ludieke surprise met groenafval, en een prachtig gedicht.”Uit het gedicht blijkt dat Sinterklaas vanuit Spanje de situatie in Gouda nauwgezet volgt en Theo krins wil de Gouwenaar zijn prachtige dichtregels niet onthouden:

Met zorgen ziet de Sint de Goudse toestand aan.
Krijgt in die mooie stad verloedering ruim baan?
Treedt het gezag niet op tegen geweldsdelicten,
Tegen die jongeren die normbesef verstikten?
Is Gouda machteloos om dit geweld te keren;
Is er geen krachtfiguur om dit verval te weren?

Men gooit met eieren, spuwt links en rechts op straat;
Men overvalt een bus, men treitert vroeg en laat.
Men laat zijn hond vrijuit in winkelstraten poepen.
De burger raakt ontstemd en gaat om actie roepen.
In de gemeenteraad verliest men het vertrouwen.
Partijen willen zelfs het stadsbestuur verbouwen.

Gemeentediensten zelfs delen in deze doem.
Zoals het groenbeheer, eens Gouda’s trots en roem.
Thans woekert ’t onkruid sterk en sloten gaan verloren.
Verlamming eist haar tol en geen wast geen de oren.
De toestand wordt precair, straks staan in Gouda sloppen.
Ingrid en Henk staan klaar, wie kan hen dan nog stoppen?

In ’t Sinterklaasberaad werd dit agendapunt:
In Gouda niemand meer op wie je bouwen kunt?
Na intens onderzoek kon Sint gerust gaan slapen.
Als ridder op zijn paard, een weblog als zijn wapen;
’t CU-shirt als kuras, trekt Theo Krins zijn sporen;
Rijdt strijdend door de stad met open oog en oren.

Hij stelt wat onrecht is, gans onverbloemd ten toon.
Bedrijvers van het kwaad verkrijgen zo hun loon.
Of het nu spuwers zijn of hondenbazen wezen,
Door raadslid Theo Krins wordt hen de les gelezen.
Elk’ openbare dienst, hoe ambt’lijk in presteren,
Wordt door hem doorgelicht, ontvangt dan pek of veren.

Zo kreeg het groenbeheer, als voorbeeld ’t meest recent
Van Theo een pak slaag toen eenmaal was bekend
Dat ’t onderhoud van ’t groen, aan Cyclus toegewezen,Door dit bedrijf zeer slecht of nauwelijks werd bedreven.Daar de gemeentedienst niet wenste op te treden,Moest in het openbaar die dienst in ’t boet zich kleden.

Zo kon de Sint gerust met hoop naar Gouda gaan.
Geen rellen, geen ME om hem hier bij te staan.
In alle rust en vree kon hij zijn werk volbrengen
Om alle Gouwenaars wat vreugd bij ’t leed te mengen.
Waardering toont de Sint door Theo dit te geven:
Onder verwildering ligt het toekomstig leven.

Goudse Post, 7 december 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten