woensdag 17 februari 2010

Plastic vaker ophalen


GOUDA - De inzamelactie van plastic huisafval door ChristenUnie is volgens de actievoerders een groot succes geworden. Op zaterdagmorgen heeft de ChristenUnie bij winkelcentrum Goverwelle een inzamelactie gehouden voor plastic afval.
Doel van de actie was om te peilen of de Gouwenaars tevreden zijn met de huidige opzet van het inzamelen van plastic.

De mensen kwamen massaal hun plastic afval aanbieden. Ze brachten hun afval met de fiets, de auto of lopend. "Een bewoonster van een flat nodigde de tijdelijke inzamelaars uit om ruim 20 zakken uit de centrale berging op te komen halen. In twee uur tijd zamelde de ChristenUnie twee volle boedelbakken met afvalzakken in", meldt raadslid Theo Krins.

De enquête wees uit dat maar liefst 75% van de geënquêteerden graag een extra container voor plastic afval bij het winkelcentrum wil. Verder kiest 23% voor het tweewekelijks ophalen aan huis. Slechts 2% is tevreden met de huidige ophaalfrequentie van eenmaal per vier weken."De ChristenUnie is blij dat de bewoners in Gouda heel bewust met afvalscheiding bezig zijn, Liefst 100% van de geënquêteerden houdt papier, glas en chemisch afval apart en een iets lager percentage ook groen afval en plastic. De burgers gaven vaak aan dat ze de actie van de ChristenUnie geweldig vonden, omdat ze het zelf opslaan van de plastic zakken maar niets vonden."Sommigen bewaren de zakken in de tuin of in een verwarmde ruimte, waardoor het erg stinkt. De motivatie om het plastic te blijven scheiden staat met de huidige methode bij Gouwenaars behoorlijk onder druk en er zijn al mensen die duidelijk aangaven ermee te gaan stoppen. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat de meerderheid van de Goudse bevolking en de politici willen. "De ChristenUnie blijft erop aandringen om snel aanvullende maatregelen te nemen, waarbij een verzamelpunt bij de winkelcentra een goede oplossing is, mits de containers of bakken frequent worden geleegd", aldus raadslid Theo Krins.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten