zaterdag 19 maart 2011

‘The Passion kwetst gelovige Gouwenaars’

GOUDA – Het gesprek dat vertegenwoordigers van de drie gereformeerde gemeenten donderdagmorgen hebben gehad met de plaatselijke overheid over het omstreden paasevenement The Passion is voor eerstgenoemden teleurstellend verlopen. Ook de plaatselijke PKN-gemeente is niet blij met de opvoering, zo blijkt.

Sint Janskerk werkt niet me aan The Passion

Het evenement dat wordt georganiseerd door de landelijke omroepen EO en RKK, de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap moet vele jongeren die onbekend zijn met de Bijbelse noties rondom de paasgebeurtenis naar het centrum van Gouda trekken. De verfilming en dramatiseren van de paasgebeurtenissen schoffeert echter de gevoelens van vele kerkgangers, onder andere van de drie gereformeerde gemeenten.

Bijbelse bezwaren

”Wij hebben aangevoerd dat we vinden dat de overheid hier sowieso geen medewerking aan moet meewerken, omdat de verbreiding van het paasevangelie op deze manier qua vorm en inhoud op Bijbelse bezwaren stuit. Bovendien vinden we dat de overheid zaken moet tegengaan, waarvan men van tevoren weet dat die de religieuze gevoelens van een groot deel van de bevolking kwetsen en schofferen. Het college zegt onze bezwaren wel te begrijpen en te respecteren, maar voert aan dat men slechts op kan en wil treden als de veiligheid of de openbare orde in gedrang komt. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat de overheid ook zelf actief is geweest om het evenement naar Gouda te halen, terwijl men wíst dat er bezwaren zouden leven”, aldus Mr. M.J.W. Hoek namens de drie gemeenten.

Teleurgesteld

Hoek zegt dat hij in tegenstelling tot sommige berichten wel degelijk contact heeft opgenomen met de organisatoren en dat men wacht op een datum, waarop een gesprek zal plaatsvinden. Hoek zegt bovendien teleurgesteld te zijn in de reactie van de plaatselijke ChristenUnie, die heeft laten weten zich wel degelijk in de vorm en inhoud te kunnen vinden en het evenement niet zou willen laten tegenhouden. “Als je nu hoort dat de organisatie nu op zoek is naar bekende Nederlanders om die een groot kruis te laten dragen van het Bolwerk naar de Markt, vraag je je toch af of de ChristenUnie echt geen grenzen meer trekt als het gaat om de wijze waarop het hart van je belijden wordt vertolkt”, aldus Hoek.

Sint Janskerk

Scriba S. den Heijer laat weten dat de plaatselijke PKN-gemeente heeft geweigerd de Sint Janskerk beschikbaar te stellen voor de catering en verkleedruimte voor de artiesten. “In de stille week voor Pasen hebben wij normaal gesproken elke avond een dienst, maar we hebben nu moeten besluiten de avondmaalsdienst van donderdag vanwege de te verwachten toeloop in de stad te moeten schrappen. We delen de missionaire kant van het evenement en doen daarom mee aan de nazorg erna, maar hebben, hoewel er verschillend over wordt gedacht, toch onze bedenkingen”, aldus Den Heijer.

Goudse Post, 18 maart 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten