donderdag 10 maart 2011

Zonde van het geld...

De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de tweede woning in het Ghanese Elmina van burgemeester Wim Cornelis. De onderzoeksresultaten moeten nog voor de zomervakantie aan de raad worden aangeboden.

Het onderzoek is door Cornelis zelf aan de raad gevraagd om alle twijfels van mogelijke belangenverstrengeling weg te nemen, die de afgelopen maanden zijn ontstaan.
Hoeveel een dergelijk extern onderzoek gaat kosten is nog niet bekend, maar bedragen van één tot twee ton euro worden in de wandelgangen genoemd. “Dat is een halve vestiging bibliotheek,” twitterde Michel Klijmij van GroenLinks direct. Omdat de gemeente Gouda met een enorme bezuiningsopgave te maken heeft en geen geld kan vrijmaken uit de reguliere middelen, zullen de onderzoekskosten ten laste komen van de algemene reserve. “Het is met pijn in mijn hart dat wij moeten instemmen met het voorstel,” aldus Hilde Niezen (GroenLinks). “In de afgelopen maanden zijn geen feiten naar boven gekomen die een dergelijk onderzoek rechtvaardigen. Hoe rechtvaardig je dan de kosten in deze tijd van grote bezuinigingen.” In 2007 heeft Cornelis besloten een woning te bouwen in de Ghanese kustplaats, waar hij, na zijn pensionering, regelmatig wil verblijven. De gemeenteraad heeft over deze woning in september vorig jaar een debat gevoerd. Reden voor het debat waren geruchten over het handelen van de burgemeester rond de bouw van deze woning. Met name de Goudse afdeling van Trots op Nederland, had sterk de indruk dat Cornelis, vanwege zijn functie in Gouda, mogelijk voordeel heeft gehad bij de aankoop van de grond en de realisatie van de woning. Ook Gouda Positief schaarde zich achter Trots. De gemeenteraad concludeerde toen in grote meerderheid dat er geen gronden waren om te twijfelen aan het handelen van de burgemeester. Vervolgens bleven er geruchten rondzingen en werden vele raadsvragen gesteld. Met name spande Trots de kroon met maar liefst 45 vragen. Hierdoor laaide de discussie weer op. “Wij vinden een dergelijk onderzoek niet noodzakelijk en het is zonde van het geld,” meende Anke Huisman (ChristenUnie). “Ik ben benieuwd hoe de veroorzaker (Trots=red.) dit straks gaat uitleggen aan de burger.” Bas Driesen van Trots vindt dat er heel breed naar het huis in Ghana moet worden gekeken. “Ook de relaties in Ghana en de input van Cyclus zou hierin meegenomen kunnen worden.” Dat ging Harry van der Haak (D66) veel te ver en pleitte alleen voor een onderzoek naar de woning van de burgemeester. De SP onthield zich van stemming. “De burgemeester had nooit een huis in Ghana moeten bouwen. We weten niet wat het effect is van een dergelijk onderzoek, dus vinden wij het niet verantwoord hier geld aan te besteden,” stelt Hans DanIël van Alphen.
Het onderzoek wordt begeleid door een commissie, bestaande uit de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en leden van de auditcommissie. Ook leden van de raad zijn hierin vertegenwoordigd. De begeleiding van het onderzoek houdt onder meer in het voorbereiden van de onderzoeksvragen, de keuze van het onderzoeksbureau en een eerste beoordeling van het onderzoeksrapport.


Goudse Post, 9 maart 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten