vrijdag 1 juli 2016

Goudse oppositie partijen willen einde aan roerige politieke jarencollege gemeente gouda
,,De oppositie partijen streven ernaar dat op korte termijn er weer sprake zal zijn van een stabiel bestuur in onze stad, zodat de vele belangrijke opgaven die aan de orde zijn kunnen worden opgepakt. De afgelopen twee jaar zijn roerige jaren geweest in Gouda en de geloofwaardigheid van het bestuur heef veel schade opgelopen. Onze inzet is dat hier nu een einde aan komt”, aldus een passage uit een eenduidige reactie van de Goudse oppositiepartijen na het plotselinge vertrek van de VVD uit de coalitie.
De oppositie partijen kwamen donderdagavond voor spoedoverleg bij elkaar om zich te beraden op de ontstane situatie nu de VVD haar steun aan de coalitie heeft ingetrokken. De partijen zijn bezorgd over deze situatie omdat nu onduidelijk is op welke manier het besturen van de stad op een goede wijze zal gaan plaatsvinden. ,,De oppositie partijen willen op de kortst mogelijke termijn een verantwoordings debat met de college partijen en de VVD om helderheid te krijgen over de toekomst. Concreet gaan wij het verzoek indienen om dit debat op maandagavond te laten plaatsvinden. Dat betekent dat wij tevens het verzoek indienen om de voorjaarsnota op woensdagavond te behandelen”, aldus de verklaring van Theo Krins (ChristenUnie), Huibert van Rossum (CDA), Lenny Roelofs (SP), Arjan Versteeg (SGP), Ed de Lange (Gouda’s 50+), Partij Corina Kerkmans (Partij voor de Dieren), Jan de Koning (GBG).
De VVD stapte donderdagmorgen per direct uit de coalitie in Gouda. De VVD-politici zijn ontstemd omdat andere partijen in de coalitie een motie hebben gesteund, terwijl was afgesproken dat ze dat niet zouden doen.
Het gaat om de motie ‘instandhouding opvoedrelaties’ van 22 juni. Wethouder Laura Werger en de Goudse raad botsten hierover vorige week met elkaar, omdat de raad een motie aannam van de CU waarbij de wethouder wordt opgedragen zich in te spannen om de relatie tussen pleegouders en kinderen uit projectgezinnen van Horizon in stand te houden.
Horizon wil hiermee per 1 januari stoppen waardoor 31 kinderen een onzekere toekomst tegemoet gaan. Werger zei in de raadsvergadering de motie niet te kunnen uitvoeren omdat de kinderen nu niet in Gouda wonen en zij geen beslissingen buiten de eigen gemeentegrens mag nemen. Volgens de CU gaat het wel degelijk deels om Goudse kinderen en is de zorg regio breed ingekocht.
De motie werd uiteindelijk aangenomen met steun van coalitiepartijen GoPo en PvdA, terwijl wethouder Laura Werger vooraf duidelijk kenbaar had gemaakt dat de motie niet uitvoerbaar is. De wethouder had dan ook afgeraden om met de motie in te stemmen. De afspraak was volgens de VVD dat dat advies dan opgevolgd zou worden. Omdat dat nu niet gebeurd is, vindt de VVD dat zij niet meer goed kunnen samenwerken met de andere partijen. De partij gelooft niet meer in een constructieve samenwerking met de coalitiepartners.

Gouds Dagblad, 1 juli 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten