woensdag 6 juli 2016

Weinig vertrouwen in snelle vorming nieuw college

Gouda – “Het is nog maar de vraag op welke termijn er een nieuw college zal aantreden, gezien de verstoorde politieke verhoudingen. De coalitievorming twee jaar geleden duurde in Gouda al erg lang. Dat geeft weinig vertrouwen dat er snel een nieuwe, stabiele coalitie zal zitten. De polarisatie in de raad wordt bovendien sterk gevoed door de aangenomen motie”, zegt woordvoerder Thierry van Vugt namens de coalitiepartijen D66, PvdA en Groen Links. 

Op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Theo Krins werd afgelopen maandag door de oppositiepartijen en de VVD een motie van wantrouwen tegen de wethouders ingediend. Thierry van Vugt: ‘Het is volslagen onduidelijk waarom de oppositie het vertrouwen in dit college heeft opgezegd. Er is twee jaar met verve gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Breed in de stad is waardering onder ondernemers en burgers voor wat er allemaal is gebeurd. Er wordt door het college dus serieus aan de weg getimmerd. Het is wrang dat hier nu abrupt een einde aan komt.”
Drie mogelijke scenario’s
De coalitiepartijen hadden nadat de VVD uit de coalitie was vertrokken drie mogelijke scenario’s voor de toekomst voorgesteld. Scenario A: Doorgaan als minderheidscoalitie. Scenario B: Uitbreiden van de coalitie met een of meerdere nieuwe partners, waardoor een nieuwe meerderheidscoalitie ontstaat. Scenario C: Een geheel nieuw college, wat de coalitiepartijen, zo kort voor de verkiezingen in 2018, niet in het belang van de stad achtten.
‘Zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken’Met een de motie van wantrouwen maakte de oppositie, op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Krins, al snel duidelijk dat het verlies van de VVD-zetels de coalitie als geheel ten val zou brengen. Van Vugt: “Los van de vraag of er redenen zijn om aan te sturen op het vertrek van het college, is het in onze optiek zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken door per direct een college naar huis te sturen. Alle bestuurstaken komen met onmiddellijke ingang op de schouders van de burgemeester terecht. Dat is zeer onwenselijk. Gouda zal haar positie verliezen in besturen van regionale samenwerkingsverbanden en belangrijke beleidsdossiers zullen onnodig blijven liggen. Vanuit D66, PvdA, GoPo en GL is aangedrongen om in te zetten op het aanstellen van een verkenner in combinatie met een motie van afkeuring richting het huidige college. Daarmee realiseer je inhoudelijk hetzelfde, maar met meer oog voor de belangen van de stad. Daar was geen behoefte aan. Aan de door de burgemeester voorgestelde bemiddelingspoging door de Commissaris van de Koning evenmin, hoewel de gevolgen van deze motie -die met één stem verschil is aangenomen- aantoonbaar zeer verstrekkend zijn.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten