donderdag 7 juli 2016

Hoe het nu verder moet is ongewis

Afgelopen maandag was een roerige avond in de Goudse raad. Op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter Krins werd een motie van wantrouwen tegen het college (de wethouders red.) ingediend. De voltallige oppositie, gesteund door de VVD-fractie -die de coalitie vorige week verliet-, stemde voor de motie, waarmee Gouda per direct zonder stadsbestuur zit. Het is nog maar de vraag op welke termijn er een nieuw college zal aantreden, gezien de verstoorde politieke verhoudingen”, zo verklaren de gewezen coalitiepartijen D66, PvdA, GoPo en GL naar aanleiding van de collegecrisis.
Woordvoerder Thierry van Vugt: ,,Het is volslagen onduidelijk waarom de oppositie het vertrouwen in dit college heeft opgezegd. Er is twee jaar met verve gewerkt aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Breed in de stad is waardering onder ondernemers en burgers voor wat er allemaal is gebeurd. Gouda heeft de beste binnenstad, bibliotheek en warenmarkt van Nederland. Er is volop ruimte voor initiatieven uit de stad. Gouda staat op de achttiende plek van meest woonaantrekkelijke steden van Nederland. Economisch gaat het gaandeweg weer beter. De eerste klanttevredenheidspeilingen in het sociaal domein na de decentralisaties zijn positief. Er wordt door het college dus serieus aan de weg getimmerd. Het is wrang dat hier nu abrupt een einde aan komt.”
Maandagavond werd gedebatteerd in de raad over de situatie die was ontstaan na het vertrek van coalitiepartner VVD. Wethouder Werger stapte op, daar zij na het vertrek van ‘haar’ fractie uit de coalitie geen stevig democratisch mandaat meer had. Van Vught: ,,Als coalitiepartners vonden we het van belang tijdens het raadsdebat vooral vooruit te kijken, met als adagium hoe op zo kort mogelijke termijn een stabiel stadsbestuur zou kunnen worden neergezet, nu het resterende college niet meer vanzelfsprekend op een meerderheid kon rekenen. Onze ideeën daarover waren uiteen gezet in een notitie aan de raad.”
Met een motie van wantrouwen maakte de oppositie, op initiatief van ChristenUnie-fractievoorzitter “Theo Krins, evenwel al snel duidelijk dat het verlies van de VVD-zetels de coalitie als geheel ten val zou brengen. Van Vugt: ,,Aan inhoudelijke overwegingen voor verlies aan vertrouwen ontbreekt het in de motie. Door de val van het college heeft Gouda per vandaag geen stadsbestuur meer. Alleen Burgemeester Schoenmaker is nog in functie. Los van de vraag of er redenen zijn om aan te sturen op het vertrek van het college, is het in onze optiek zeer onverantwoordelijk om Gouda onbestuurbaar te maken door per direct een college naar huis te sturen. Alle bestuurstaken komen met onmiddellijke ingang op de schouders van de burgemeester terecht. Dat is zeer onwenselijk. Gouda zal haar positie verliezen in besturen van regionale samenwerkingsverbanden en belangrijke beleidsdossiers zullen onnodig blijven liggen.”
Vanuit D66, PvdA, GoPo en GL is aangedrongen om in te zetten op het aanstellen van een verkenner in combinatie met een motie van afkeuring richting het huidige college. Van Vugt: ,,Daarmee realiseer je inhoudelijk hetzelfde, maar met meer oog voor de belangen van de stad. Daar was geen behoefte aan. Aan de door de burgemeester voorgestelde bemiddelingspoging door de Commissaris van de Koning evenmin, hoewel de gevolgen van deze motie – die met één stem verschil is aangenomen – aantoonbaar zeer verstrekkend zijn.”
Van Vugt: ,,Hoe het nu verder moet is ongewis. De coalitievorming twee jaar geleden duurde in Gouda al erg lang. Dat geeft weinig vertrouwen dat er snel een nieuwe, stabiele coalitie zal zitten. De polarisatie in de raad wordt bovendien sterk gevoed door de aangenomen motie. Dit snapt echt niemand, getuige ook de reacties op sociale media.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten